Numerológia mena k dátumu narodenia. Ktoré je to ideálne meno?

numerologia-mena

Dátum narodenia je nemenný, nosíme si ho so sebou po celý život. To aké meno ho sprevádza vôbec nie je jedno. Meno môže pomáhať, ochraňovať, ale môže život aj poriadne skomplikovať. Vhodným výberom mena možno mnohé ovplyvniť. Aké je to vaše meno? Zistite vhodnosť mena k dátumu narodenia. 

Ako zistiť vhodnosť mena k dátumu narodenia

Najdôležitejším údajom pre náš život je náš dátum narodenia. Je základnou informáciou o každom z nás. Z neho dokážeme „vyčítať“ celý náš životný plán, nájsť v ňom charakter, vlastnosti, osudovú cestu. Tieto informácie sme si ako správu z večnosti doniesli do terajšieho prostredia. Je nám kedykoľvek k dispozícii, aby sme si vedeli pripomenúť náš plán pre tento život a schopnosti, ktorými disponujeme.

To čím tento plán dokážeme ovplyvniť, je aj naše meno. Dalo by sa povedať, že jediné, čím si dokážeme ešte pomôcť pri naplnení svojho poslania je meno, ktoré nosíme.

„Nedokážeme si vybrať presný dátum narodenia, ale meno áno.“

Predstavme si cestu, ktorej charakter nedokážeme zmeniť – je daná, ale spôsob jej absolvovania - áno. Takouto schopnosťou disponuje naše celé meno, tak ako je zapísané v rodnom liste.

V skutočnosti určujeme iba jeho časť – krstné meno. V niektorých krajinách je označované ako prvé meno. Celé meno však môže obsahovať aj viacero mien za krstným (prvým) menom. V tomto prípade uvažujeme o tzv. stredných menách. Priezvisko, ako posledná časť mena, vyjadruje určitú históriu rodovej línie alebo jej schopností.

To či sme nositeľmi toho správneho mena zisťujeme, prípadne overujeme rôznymi spôsobmi a z rôznych zdrojov. Jedným z týchto zdrojov je aj numerológia.

Mali by sme si uvedomiť, že meno, ktoré dostaneme na začiatku života ho bude ovplyvňovať až do jeho konca. Predstavte si koľko krát je vyslovované. Každým vyslovením je jeho vibrácia vyslaná k jeho nositeľovi a jeho okoliu. Ak sú v súlade pomáhajú, v opačnom prípade spôsobujú pnutia.

Vhodne zvolené meno dokáže doplniť vlastnosti, ktoré nie sú dané dátumom narodenia. Rovnako dokáže potlačiť negatíva osobnosti a s nimi spojené riziká.

Mená už od nepamäti vyberali, vyberajú a ešte aj dlho budú vyberať pre svoje deti rodičia. Avšak je len málo (zatiaľ) rodičov, ktorí sa na meno pozerajú týmto spôsobom. Väčšinou sa na mená svojich detí pozerajú cez seba, partnera, predkov a svoje vnútro.

Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie. Tým najlepším darom, a myslíme to doslovne, je vhodne zvolené meno svojho dieťaťa.  Stojí to za trochu námahy a zamyslenia.

Vyskúšajte náš nástroj pre výpočet ideálneho mena k dátumu narodenia. Zaregistrujte sa zdarma.

Ako funguje numerológia mena k dátumu narodenia

„NOMEN OMEN“  (meno = znamenie), hovorili už starí Rimania. Väčšina nechápala jeho podstatu, ale dokázali rozpoznať, že meno je znamením pre svojho nositeľa. Chápali ho ako fyzickú hodnotu. Boli mená pre cisárov, boháčov a mená pre bedač.

Nebola to však pravda. Meno ako napísaný text má skrytý význam. Každé napísané písmeno má svoju univerzálnu číselnú hodnotu. Presnejšie povedané vibračnú hodnotu. Vibrácia nášho mena, nás jedincov sprevádza na ceste životom.

Podľa numerológie mena:

  • Krstné (prvé) meno vyjadruje skutočný charakter nositeľa, jeho pravú podstatu a podstatu jeho existencie, pričom energeticky najsilnejšiu vibráciu má prvé písmeno krstného mena.
  • Ďalšie mená (stredné) dopĺňajú charakter celého mena.
  • Priezvisko je tá časť mena, ktorú sme zdedili po svojich predkoch. Hovorí nám o rodovom posolstve, prínose predkov – nositeľov tohto mena.


Meno môže pomáhať, chrániť, ak je v súlade s našou osobnou vibráciou – dátumom narodenia. Môže však aj komplikovať, až spôsobiť nenaplnenie našich cieľov.         

Číselná hodnota celého mena, tak ako je zapísané v rodnom liste, je doplnkom, ktorý dokáže určiť charakter prežitia nášho života. Je dôležitým doplnkom nášho dátumu narodenia.

Dokáže nám dodať vhodné, ale aj nevhodné vlastnosti. Doplniť, ale aj zdupľovať to, čo nemáme, resp. čím už disponujeme.

Priezvisko, ako súčasť mena je prakticky dané a nie je obvyklé ho meniť (ale nie je to vylúčené). Náš nástroj na výpočet ideálneho mena k dátumu narodenia, vám umožňuje vybrať si vhodné krstné meno k už existujúcemu  priezvisku. Zaregistrujte sa zdarma.
 

V čom mi môže pomôcť numerológia mena k dátumu narodenia

1. Mám meno, nie je ideálne – chcem ho zmeniť

Už máme meno, s ktorým kráčame životom. Počas cesty si ešte stále dokážeme pomôcť jeho zmenou. Je to náročnejšie, pretože vibrácie nového mena budeme musieť v čo najväčšej miere roztrúsiť do sveta. Musíme umelým spôsobom dohnať čas, počas ktorého sme nosili „menej vhodné“ meno.
Tu milé ženy nezabudnite, že vydajom prijímate priezvisko svojho manžela a zároveň aj informáciu jeho rodu, teda zdravie, šťastie, či smolu. Upravuje sa tým osobnosť ženy a tým aj jej ďalšie smerovanie. Je dobré vedieť, či je vhodné prijať manželovo priezvisko, alebo je lepšie ponechať si svoje rodné priezvisko alebo iné.

Našli ste vhodnejšie meno a rozhodli ste sa zmeniť svoje pôvodné meno? Prečítajte si viac informácií o procese zmeny mena a priezviska na Slovensku:

  • Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a
  • Vyhláška MV SR číslo 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách, upravujú zápis mena a priezviska do matriky a tiež aj ich zmeny.

 2. Vyberám nové meno – chcem vybrať vhodné meno k dátumu narodenia

Ešte nemáme vybrané meno a je na nás rodičoch, aby sme dokázali vybrať vhodné meno k dátumu narodenia dieťatka a tým mu pomôcť. Výber mena môže byť omnoho jednoduchší, ako si myslíte. Máme pre vás šikovnú pomôcku.

Vezmime svoj život a život svojich detí do vlastných rúk a nenechávajme dôležité veci na náhodu.

Ponúkame vám vynikajúci pomocný nástroj, ktorým môžete pozitívne ovplyvniť život svojho dieťaťa, ale aj seba. Pomocou výpočtu si viete zhodnotiť súčasný stav vhodnosti vášho mena k dátumu svojho narodenia.
Ďalej si môžete vybrať buď svoje nové meno alebo doplnkové stredné meno, ktoré upraví vibráciu mena na tú správnu podporujúcu.
Taktiež je to ideálny nástroj pre výber vhodného mena pre novonarodené dieťa. Máte istotu, že sa nepomýlite a hneď pri prvých krokoch v živote mu pomôžete.

Hodí sa nové meno slávnych osobností k ich k dátumu narodenia?

Pár príkladov, kedy si ľudia zmenili svoje rodné meno, alebo začali používať svoju prezývku a ich život dostal iný rozmer (či lepší, alebo horší je už na vašom uhle pohľadu)

Norma Jeane Mortensonová                          Marilyn Monroe 
Madonna Louise Ciccone                               Madonna 
Issur Danielovitch Demsky                             Kirk Douglas 
Katheryn Elizabeth Hudson                           Katy Perry
Mark Sinclair Vincent                                     Vin Diesel
Peter Gene Hernandez                                   Bruno Mars
Carlos Irwin Estevez                                       Charlie Sheen
Reginald Dwight                                             Elton John
Eldrick Woods                                                Tiger Woods  

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako zmena mena ovplyvnila životy slávnych osobností, prečítajte si TU.

Numerológia mena nie je len o vlastnom osobnom mene, ale aj o mene pre zvieratá, o názvoch pre firmy, domény, produkty, či služby pre úspešný biznis. Zaregistrujte sa zdarma na stránke a dajte si vypočítať ideálne meno alebo názov.
Registráciou získate vstup do vašej osobnej sekcie, kde si môžete dať vypočítať nielen numerológiu mena, ale aj svoj osobnostný profil a ďalšie informácie.

Ak ste sa už raz zaregistrovali, vstúpte cez horné menu „Prihlásenie“.


Prajeme vám úspešné hľadanie toho ideálneho mena pre vás alebo pre vašich blízkych.