Numerologický rozbor online

Ideálne meno podľa numerológie

Z numerologického hľadiska majú najväčšiu výpovednú hodnotu celé rodné mená, tak ako sú zapísané v rodnom liste (meno a priezvisko). Tento rozbor mena môže byť zameraný na existujúce meno, ale na aj meno, ktoré ešte len plánuješ získať, zmeniť alebo dať dieťatku pri narodení. Zisti viac o mene, ktoré ťa zaujíma.

Súčasťou rozboru mena môžu byť aj návrhy vhodných mien k dátumu narodenia. Ideálne je však poznať aj dátum narodenia (napr. pri hľadaní ideálneho mena pre dieťatko), s ním má rozbor omnoho väčšiu výpovednú hodnotu.

Numerologický rozbor

Ideálne meno

Cena: 18 € 9 €

» Rozsah rozboru rozboru: 2-6 strán. Obsahuje charakteristiku a posúdenie rodného mena alebo vybraných navrhovaných mien. Ukážka rozboru »

Je to jednoduché, stačí vyplniť potrebné údaje a o chvíľu máš k dispozícii svoj numerologický rozbor. 
Podľa toho, ktoré z nasledujúcich údajov vyplníš, bude tvorený aj typ tvojho rozboru mena. Zaleží len na tom, či chceš zamerať na existujúce meno alebo hľadáš nové, ideálne meno k dátumu narodenia.