Ochrana údajov

Ustanovenie o ochrane údajov na portáli SignsinNumbers.sk

Naše ustanovenia na ochranu údajov boli zostavené v súlade s príslušnými slovenskými zákonmi a právami na ochranu údajov.

1. Ochrana Vašich osobných údajov na portáli SignsInNumbers.sk

Internetový portál SignsinNumbers.sk prevádzkuje spoločnosť Signs in Numbers, s.r.o., Obrancov Mieru 60, 960 01 Zvolen.
Portál SignsinNumbers.sk je internetový portál, ktorý pomáha zákazníkom získať informácie podľa numerologických pravidiel z dátumu narodenia a mena zákazníka. Taktiež umožňuje vypočítať vzťahy medzi rôznymi osobami navzájom. Ochrana osobných údajov je pre Portál portál SignsinNumbers.sk veľmi dôležitá. Rešpektujeme pravidlá slovenského zákona o ochrane osobných údajov. K osobným údajom patria údaje, ktoré môžu byť priradené k Vašej osobe (napr. meno alebo emailová adresa). Informácie, ktoré nie je možné priradiť k určitej osobe alebo sú priraditeľné iba s vynaložením veľkého časového, finančného alebo pracovného úsilia, sem ako anonymné údaje nespadajú. K prevádzkovaniu služieb portálu SignsinNumbers.sk je potrebné zhromažďovať, spracovávať a používať osobné údaje. Osobné údaje zákazníkov spracúvame výlučne pre účely poskytovania služby, len v nevyhnutnom rozsahu a tie, ktoré už nepotrebujeme, likvidujeme v zmysle zákona. V rámci zákonných ustanovení je možné vyhodnotiť užívateľské profily na účely reklamy, prieskumu trhu a zlepšenia našich služieb pod pseudonymom, avšak iba vtedy, ak neuplatníte svoje zákonné právo, kedykoľvek zamietnuť používanie Vašich osobných údajov.

2. Bezpečnosť a šifrovanie údajov

Všetky údaje, ktoré zadáte po registrácii alebo prihlásení (napr. kontaktné údaje, profilové údaje, platobné informácie pri objednávaní plateného kreditu, sú prenášané zakódované certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. S ohľadom na naše databázy boli vykonané všetky technické opatrenia k bezpečnému uloženiu údajov. Prístup k informáciám je vyhradený iba vybraným zamestnancom a je poskytovaný len na účely kontroly kvality a preskúmania sťažností alebo na účely zmarenia podvodov.

3. Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov na portáli SignsInNumbers.sk

Portál SignsinNumbers.sk je seriózny internetový portál, ktorý pomáha zákazníkom získať informácie podľa numerologických pravidiel z dátumu narodenia a mena Zákazníka. Aby mohol portál SignsinNumbers.sk túto službu poskytovať, zhromažďuje, spracováva a používa Vaše osobné údaje. Vo veľa prípadoch sú údaje používané iba pod pseudonymom alebo anonymne. Detailné informácie nájdete nižšie.

3.a. Prístup bez prihlásenia

Ak navštívite na portáli SignsinNumbers.sk verejne prístupné stránky bez prihlásenia, nepožadujeme a nezhromažďujeme od Vás žiadne osobné údaje. Pri návšteve našej webovej stránky štandardne ukladáme nasledujúce údaje, avšak bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe:

 • IP adresu (internetovú protokolovaciu adresu) prístupového počítača,
 • webovú stránku, z ktorej nás navštevujete (URL),
 • webové stránky, ktoré u nás navštívite,
 • dátum a dobu trvania návštevy,
 • typ prehliadača a jeho nastavenia,
 • operačný systém.

Tieto údaje sú využívané na štatistické účely bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe.

3.b. Prístup s prihlásením

Ak chcete využívať ponuku služieb portálu SignsinNumbers.sk, ktorá je bližšie popísaná vo Všeobecných podmienkach, potrebujeme od Vás isté množstvo osobných údajov, aby sme Vám mohli žiadanú službu poskytnúť. Používame údaje, ktoré nám aktívne poskytnete (napr. kontaktné údaje pri registrácii). Vo veľa prípadoch máte možnosť sa slobodne rozhodnúť, aké údaje a informácie nám pri zostavovaní svojho profilu a/alebo pri hľadaní zveríte. Údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie podmienok, sú vždy oddelene označené ako povinné (napr. emailová adresa), aby ste vedeli, ktoré údaje musíte pri využívaní ponuky zadať, a ktoré môžete vynechať. Nižšie nájdete ich podrobný popis.

aa) Pri bezplatnej registrácii (základnom členstve) Vás požiadame o nasledujúce informácie, bez ktorých nejde registráciu dokončiť:

 • pohlavie,
 • krstné meno,
 • dátum narodenia,
 • e-mailovú adresu.

Po registrácii nasleduje náš bezplatný základný výpočet pre Váš osobnostný profil. Po vstupe v prípade reklamnej akcie sa Vám vygeneruje bezplatne aj určitý počet kreditov, aby ste si vedeli zakúpiť aj doplnkové informácie ku svojej osobe, alebo vzťahom.

bb) Ak máte záujem o získavanie ďalších informácií o druhých osobách podľa ich mena a dátumu narodenia, alebo vzájomných vzťahoch s nimi alebo navzájom je potrebné si zakúpiť príslušný počet kreditov. Čo a koľko stojí je možné zistiť v cenníku uvedenom na stránke po prihlásení.

Ak na portáli SignsinNumbers.sk chcete ďalšie platené služby vyžiadame si od Vás pri zakúpení kreditu kvôli identifikácii vašej osoby nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko,
 • bankové spojenie, resp. údaje o kreditnej karte,
 • adresu bydliska.

V prípade, že máte záujem objednávať si platenú formu ako firma, budeme od Vás požadovať identifikačné a fakturačné údaje:

 • názov spoločnosti,
 • adresu sídla firmy,
 • adresu pre prijímanie pošty v prípade, že je iná ako adresa sídla firmy,
 • IČO,
 • DIČ,
 • som/nie som plátca DPH,
 • IČ DPH,
 • bankové spojenie resp. údaje o kreditnej karte.

Tieto údaje sú potrebné na riadne spracovanie platieb.

Vaše platobné údaje spracováva náš poskytovateľ platobných služieb Pay Solutions, a.s. Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, IČO: 47866233, DIČ: 2024127963, ďalej len "Pay Solution". Pre uľahčenie realizovania ďalších platieb, sú Vaše údaje uložené.

cc) Prihlásenie na portál SignsInNumbers.sk. vykonáte zadaním Vašho mena: e-mailovej adresy a hesla. Pri každom prístupe k službám SignsInNumbers.sk. uloží príslušný internetový prehliadač protokolovacie súbory:

 • IP adresu (internetovú protokolovaciu adresu) prístupového počítača,
 • ID užívateľa na platforme portálu SignsInNumbers.sk,
 • názov načítanej stránky,
 • dátum a čas načítania,
 • URL stránky, z ktorej ste prešli na načítanú stránku,
 • množstvo prenesených údajov,
 • stavové hlásenie, či bolo načítanie úspešné,
 • Session-Cookies,
 • ID návštevy.

Tieto údaje využívame anonymne iba k štatistickým účelom.

dd) Použitie osobných údajov k poskytovaniu služieb SignsInNumbers.sk:

 • Váš profil – a tým aj údaje zadané v profile – nebudú odporučené iným členom.
 • Redakcia portálu SignsinNumbers.sk Vám môže písať správy. Pritom zostáva Vaša e-mailová adresa nezverejnená. Správy sú posielané cez internú schránku SignsInNumbers.sk. Tieto upozornenia máte možnosť vo svojom užívateľskom konte v možnostiach správ deaktivovať.
 • Rozosielanie newsletteru, servisných oznámení a informácií o špeciálnych akciách: Každý registrovaný užívateľ môže cez užívateľský účet aktivovať alebo deaktivovať e-mailové rozposielanie newsletteru SignsinNumbers.sk a/alebo informácií o špeciálnych akciách. Pri prihlásení nie je rozosielanie informácií o špeciálnych akciách e-mailom nastavené automaticky, k odberu newsletteru sa musíte najprv prihlásiť. Odber informačných správ, napr. ohľadom servisu (napr. potvrdenie o prihlásení, informácie od zákazníckeho servisu o sprístupnení obrázkov a textov) a eventuálne platených službách (napr. zmluvné podklady, platobné pokyny) nejde zrušiť, lebo je súčasťou našich služieb.
 • Chceli by sme vás upozorniť na to, že vykonávame štatistické sledovanie používania našich emailov. To sa deje za pomoci malých grafík, ktoré sú uložené v emailoch (tzv. pixely). Ak si neželáte analýzu používateľského správania, môžete grafiky zablokovať v nastaveniach svojho emailového konta. V tomto prípade sa však správy nezobrazia kompletne a prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie. Ďalšie informácie nájdete v návodoch pre Microsoft Outlook ako aj Mozilla Thunderbird.

3.c. Poskytovanie údajov tretím stranám

V žiadnom prípade neposkytujeme iným členom informácie, ktoré sa bezprostredne týkajú kontaktných údajov (napr. Vaše meno, adresa alebo e-mailová adresa). Osobné údaje nepredávame a poskytujeme ich tretím osobám iba v prípade, že je to treba k poskytovaniu ponúkanej služby (napr. vykonanie platby), ak ste nám k tomu dali povolenie alebo v prípade, že je poskytnutie údajov predpísané alebo povolené príslušným zákonným ustanovením (napr. keď údaje požaduje štátny vyšetrovací alebo bezpečnostný úrad). Ochrana Vašich osobných údajov je preto komplexne zabezpečená.

3.d. Použitie cookies

1. Spoločnosť Signs in Numbers, s.r.o., Obrancov Mieru 60, 960 01 Zvolen, IČO:31608779, je prevádzkovateľom osobných údajov a správcom stránky www.signsinnumbers.sk. Na tejto webovej stránke používame súbory cookies na účely:

 • Základnej funkčnosti webových stránok.
 • Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.

2. Zber údajov uvedených v odstavci 1. je možné považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa § 13 odst. f) ZoOÚ 18/2018 Z.z.

3. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa námietku zaslaním na kontaktnú adresu info@signsinnumbers.sk . Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

4. Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

5. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

6. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na právnom základe vášho súhlasu podľa § 13 odst. a) ZoOÚ 18/2018 Z.z.. Súhlas udeľujete nastavením prehliadača na svojom zariadení na dobu, ktorá je uvedená ďalej. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely sa dá kedykoľvek vziať späť zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.

7. Cookies sú ukladané najviac po dobu 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní.

8. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :

 • Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords , prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

9. Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájtede predovšetkým na:

3.e. Použitie Google Universal Analytics a Google Remarketing

Portál SignsinNumbers.sk analyzuje správanie členov pri využívaní služieb. K tomuto účelu vytvárame anonymizované používateľské profily, aby sme mohli vylepšovať poskytované služby. Využívame k tomu okrem iného Google Remarketing a Google Analytics (s funkciou Universal Analytics), program pre webovú analýzu od Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), avšak s rozšírením na"_anonymizelp ()" (ďalej len Google Analytics). Tým je zaručené, že IP adresy sú spracovávané len v skrátenom formáte, čo vylučuje spojitosť s konkrétnymi osobami.
Informácie získané pomocou cookies sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Google spracováva tieto informácie na zhodnotenie webovej stránky a na zostavenie správ o aktivitách na webových stránkach pre ich prevádzkovateľa a ďalej pre poskytovanie služieb spojených s používaním internetu. Správy vytvorené Googlom obsahujú okrem iného aj demografické údaje a záujmy, ktoré boli získané na základe vašich interakcií s reklamnými inzerátmi alebo vašich návštev na reklamných stránkach.
Google tieto informácie prípadne poskytuje tretím osobám, ak je to predpísané zákonom, alebo ak tretie osoby spracovávajú tieto údaje z poverenia Googlu. Google v žiadnom prípade nespája Vašu IP adresu s inými údajmi Googlu. Inštalácii cookies môžete príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača zabrániť.
Upozorňujeme Vás však, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
Evidovanie a analýzu Vášho využívania služieb pomocou Google Analytics môžete okrem iného odmietnuť. K deaktivácii Google Analytics použite Browser-Add-on.
Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v Podmienkach používania Googlu tu www.google.com/analytics/terms/sk.html a Ustanoveniach o ochrane údajov Googlu tu www.google.com/intl/sk/policies/technologies/ads/

3.f. Použitie inzercie podľa záujmov

Portál SignsinNumbers.sk vám predstavuje reklamné inzeráty podľa vami zadaných záujmov. Informácie relevantné pre vás sa vytvárajú na základe pseudonymných a anonymných údajov, ktoré boli získané po tom, čo ste klikli na reklamu alebo ste sa pohybovali po stránkach reklamných partnerov. SignsInNumbers na tento cieľ používa ponuky od Google DoubleClick a Eyeota.
Technológiu remarketingu Google DoubleClick ponúka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Prostredníctvom tejto technológie sú tí užívatelia, ktorí už SignsInNumbers.sk predtým navštívili a zaujímali sa o nami poskytované služby, oslovení cielenou reklamou na partnerských stránkach spoločnosti Google. Zobrazenie reklamy prebieha pomocou "cookies".
Ak si neželáte dostávať žiadnu z cielených reklám Googlu, môžete použitie cookies od Googlu na tieto účely deaktivovať, tým, že konfigurujete deaktivačné nastavenia alebo tým, že si nainštalujete tam dostupné Browser-Add-On. Bližšie informácie k ochrane údajov nájdete v ustanovení o ochrane údajov od Googlu.
Sieť Eyeota ponúka Eyeota, 12A Upper Circular Road, Singapore 058410 ("Eyeota"). Eyeota umožňuje zobraziť cielenú reklamu na základe demografických údajov a záujmov. Nastavenie reklamy sa deje na základe vytvorených profilov podľa použitých cookies. Eyeota spracováva len skrátené IP adresy. Ak si neželáte dostávať záujmovo orientovanú reklamu prostredníctvom Eyeota, môžete používanie cookies na tieto účely deaktivovať kliknutím na Opt-Out-Link. Bližšie informácie o ochrane údajov nájdete v ustanovení o ochrane údajov od Eyeota.

3.g. Použitie Facebook Social Plugins

Portál SignsinNumbers.sk používa na svojej webovej stránke Social Plugins ("Plugins") sociálnej siete Facebook.com, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Tieto Pluginy sú označené logom Facebooku. Ak ste na webovej stránke, ktorá obsahuje takýto Plugin, spojí sa Váš prehliadač priamo so servermi Facebooku. Facebook prenáša obsah Pluginu priamo do Vášho prehliadača, ktorý ho zaradí do webovej stránky.
Tak získa Facebook informáciu, že ste na príslušnej stránke SignsInNumbers.sk. Ak ste práve prihlásenií na Facebooku, môže Facebook Vašu návštevu portálu SignsInNumbers.sk priradiť k Vášmu užívateľskému účtu na Facebooku. Pokiaľ komunikujete prostredníctvom Facebook Plugins (napr. kliknete na tlačidlo "Páči sa mi"), prenesie sa príslušná informácia na Facebook a uloží sa tam. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie Facebookom, ako aj súvisiace práva a možnosti nastavenia k ochrane súkromnej sféry nájdete v pokynoch na ochranu údajov spoločnosti Facebook.
Ak nechcete, aby Facebook týmto spôsobom zhromažďoval údaje, odporúčame Vám, aby ste sa pred návštevou portálu SignsInNumbers.sk odhlásili z Facebooku.
Bližšie informácie nájdete pravidlách o ochrane údajov od Fabebooku.

3.h. Použitie Twitter Social Plugins

Ďalej portál SignsinNumbers.sk používa Social Plugins ("pluginy") sociálnej siete twitter.com, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pluginy sú označené logom Twitter. Ak navštívite stránku SignsInNumbers, ktorá obsahuje taký plugin, prepojí sa Váš prehliadač priamo so servermi Twitteru. Obsah pluginu sa prostredníctvom Twitteru prenesie priamo do Vášho prehliadača, ktorý ho zabuduje do webovej stránky. Tým dostane Twitter informáciu, že bola príslušná stránka SignsInNumbers načítaná.
Ak ste práve na sieti Twitter prihlásení, môže Twitter priradiť Vašu návštevu k Vášmu Twitter účtu. Ak vstúpite do interakcie s pluginom Twitteru (napríklad zverejníte "tweet" o článku), bude príslušná informácia prenesená Vaším prehliadačom priamo Twitteru, ktorý ju uloží.
Ak nechcete, aby Twitter zhromažďoval dáta týmto spôsobom, odporúčame Vám, aby ste sa pred návštevou nášho portálu odhlásili zo siete Twitter.
Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie zpracováníTwitterom ako aj súvisiace práva a možnosti nastavenia k ochrane súkromnej sféry nájdete v informáciách o ochrane dát spoločnosti Twitter tu: https://twitter.com/privacy.

3.i. Overovanie osobných údajov

Aby sme ochránili našich zákazníkov pred osobami, ktoré zneužívajú služby portálu SignsInNumbers.sk, analyzujeme nimi zadané údaje pomocou rôznych automatických monitorovacích nástrojov. Zákaznícky servis náhodne testuje aktivity na našom portáli a kontroluje vierohodnosť týchto položiek bez toho, aby to bolo právnou povinnosťou portálu SignsInNumbers.sk. Určité reťazce znakov, alebo prihlásenia rôznych členov, ktoré sa napríklad zdajú, že pochádzajú z rovnakého počítača, môžu viesť k zablokovaniu podozrivých aktivít.
Ak sa na základe týchto kontrol potvrdí naše podozrenie o zneužití služieb SignsInNumbers.sk, vyvoditeľné právne dôsledky sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach. Ak sa na základe tohto kontrolného postupu zdá ako pravdepodobné, že je daná činnosť protiprávna a/alebo v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami, môže SignsInNumbers.sk tiež zablokovať zobrazovanie informácií. Oznámenie o zamietnutí sa neposiela.

4. Súhlas a právo na odstúpenie od zmluvy

Pretože Vaše údaje používame spôsobom, ktorý podľa zákonných úprav vyžaduje Váš súhlas, vždy Vás o tento súhlas požiadame a jeho poskytnutie následne zaevidujeme.
Máte právo kedykoľvek svoj raz udelený súhlas odvolať a/alebo nesúhlasiť s budúcim používaním Vašich údajov.
Na zrušenie súhlasu alebo odvolanie postačí, keď nám pošlete správu. Použite prosím následujúcu kontaktnú adresu: Signs in Numbers, s.r.o., Obrancov Mieru 60 Zvolen
Alebo použite náš kontaktný formulár.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odvolania možnosti využívania určitých údajov môže byť znemožnené poskytovanie služieb v rámci ponuky portálu SignsInNumbers.sk.

5. Vaše právo na poskytnutie informácií, opravy a zmazania údajov

Máte právo kedykoľvek získať informácie o tom, aké údaje o Vašej osobe ukladáme a aké sú nastavenia Vášho užívateľského účtu. Tieto informácie môžete prípadne opraviť alebo nechať vymazať.
Upozorňujeme Vás, že Vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.
Ak máte otázky ohľadom informácií, opráv alebo mazania údajov, obráťte sa prosím na nasledujúcu kontaktnú adresu. Na identifikáciu uveďte prosím svoje meno, e-mailovú adresu a užívateľské meno:
Signs in Numbers, s.r.o., Obrancov Mieru 60, Zvolen
E-Mail: info@signsinnumbers.sk
Veľa údajov môžete samozrejme vidieť aj vo svojom užívateľskom účte, pohodlne ho meniť alebo zmazať.

6. Ďalšie upozornenia

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia na celom svete. Portál SignsInNumbers.sk vyslovene upozorňuje užívateľov na to, že nie je možné poskytnúť absolútnu ochranu údajov pri ich prenose vo verejných sieťach. Preto si buďte vždy plne vedomí toho, že sa pohybujete vo verejnom priestore a zodpovedne dbajte na ochranu svojho súkromia.