Matka Tereza

Matka Tereza

Rodné meno Matky Terezy (AGNES GONXHNE BOJAXHIU) predznamenáva veľké výzvy, súboj s mocou peniazmi, systémom, nájdenie rovnováhy cez duchovnú prácu, veľa, veľa problémov, úkladov, konfliktov, dramatických udalostí, aby na koniec dosiahla duchovné zavŕšenie, cez starostlivosť, niekedy seba zničujúcu o druhých a osvietenie, číselný súčet je 27/9.

Dátum narodenia 26.8.1910, "osamotená panna", panna má vždy úlohu slúžiť a pomáhať všetkým, len nesmie mať rodinu, narodila sa s dobrým sebavedomím, citlivosťou, diplomaciou, intuíciou, výraznou úlohou otca aj matky vo svojom živote, nedostatočným doťahovaním vecí do konca, chýbajúcou charizmou a fyzickou šikovnosťou, neriešením materiálnych statkov a s tým spojenými životnými prejavmi, opakovaním životných situácií dookola, bez schopnosti poučiť sa z nich, neschopnosťou byť sama, potrebou spoločnosti, šetrnosťou, problematickým prijímaním nových informácií, niekedy jej akoby niečo nedochádzalo, čo mohlo vyvolávať konfliktné situácie, neschopnosťou počúvať druhých a zohľadniť ich potreby, neľahký život, cestá šťastia na jeho zmiernenie, schopnosť, akoby vedela kam sa postaviť, za kým isť, kde potiahnuť za špagátik, aby to išlo, život je priniesol nárast strachov a stresových situácií, s nárastom úlohy moci a peňazí, úlohy otca (s jeho osobou sú asi spojené stresové situácie v rodine), problematické vzťahy v rodine, spoločenstve - odchod z pôvodnej rehole, nárast intuitívnosti, zvládnutie veľkej sily v sebe a jej usmernenie želaným smerom, nárast diktátorských tendencií pred pochopením, smerovanie života k osvieteniu a pochopeniu vyšších hodnôt, z celej jej osoby vyžarovala nesmierna sila, napriek tomu, že to bolo útle žieňa, poznalo ju veľa ľudí, v ktorých zanechala po osobnom stretnutí silný zážitok, tvrdá voči sebe aj druhým, vorkoholik, oddaný svojej práci, pochopila, že musí dať len a len na seba, pri tvorení, to cudzie ju odvádzalo od cieľa - vytvorenie vlastnej rehole.

Skúsme si vysvetliť asi dva najvýznamnejšie dátumy jej života 18.8.1948, kedy odišla zo svojej pôvodnej rehole a 7.10.1950, deň kedy založila vlastnú, novú kongregáciu. Prvý bol o vzdore, súboji s mocou, systémom, o materiálno -duchovnom konflikte, so šťastím, s potrebou slúžiť verejnému blahu, sprevádzaný pocitmi zúfalstva a beznádeje. Deväťročný cyklus (9RC)1 - o náraste jedinečnosti, samostatnosti, originality, posilnenie osobnosti, osobná ročná vibrácia (ORV): 1 - nový začiatok, osobný mesiac (OM): 9 - ukončovanie, zvýšenie zodpovednosti za seba aj druhých, osobný deň (OD): 9. Druhý dátum je o osobnom kríži, liečení, pomoci účasti, s určitou neistotou avšak odhodlane a týkalo sa to služby ľuďom, síce na dlhšie, ale pod ochranou. 9RC 1, ORV 4/22 - služba vyššiemu zámeru všeobecnému blahu, OM: 5 - zmena, zodpovednosť, OD: 3 - čiastočné zavŕšenie, vznik niečoho nového.

Foto: www.motherteresa.org
Tím Signs in Numbers (KK)