Obchodné a biznis vzťahy

numerologia-biznis-vztahy

Vzťahy sú najdôležitejšou a najpoučnejšou časťou nášho života, v nich sa naučíme najviac, najviac v nich dokážeme milovať, ublížiť, odpustiť, sú plné emócií - soli života. Partnerstvá, pracovné vzťahy, kamarátstva, priateľstvá, známosti...prečo máme pocity, aké máme, čo by mohli priniesť, prečo je to tak.

Časť podnikanie - vzťahy je určená na posúdenie - vysvetlenie partnerských vzťahov v podnikaní , prečo fungujú, ako fungujú, prečo ste sa stretli, ich prípadné tajomstvá, tieto vzťahy popisujeme z rôznych kritérií, aby ste si samy boli schopný vytvoriť vlastný obraz na základe kladov a záporov, ale na koniec vieme, ak budete chcieť posúdiť, či áno (kladné hodnotenie) alebo nie (záporné hodnotenie).

Spoločné cesty života - vám ukazujú, ako vnímate a prežívate udalosti, ktoré vám prináša život, vaše reakcie na ne a či s človekom, ktorý vás zaujíma to bude rovnaké alebo nie a prítomnosť faktoru šťastia („šťastnej náhody“). Je to veľmi dôležitá oblasť, v ktorej dochádza buď k veľkému porozumeniu alebo zásadným nezhodám.

Vzájomné doplnenie - poukazuje na to, či človek, ktorý vás zaujíma, dokáže vhodným spôsobom doplniť, to čo vám chýba, s čím ste sa nenarodili, nemáte talent, predpoklady, aby ste sa cítili spokojne a komplexne.

Vzájomná schopnosť sa počúvať a chápať sa navzájom - popisuje vašu schopnosť brať na zreteľ potreby a túžby toho druhého - chápanie potrieb toho druhého, rovnako aj posúdenie tejto schopnosti u človeka, ktorý vás zaujíma.

Terajšia duchovná úroveň (Tarot) - je hľadisko vašej a partnerovej terajšej duchovnej úrovne (nie fyzického veku), čím ste si už prešli, čo máte už vyriešené, čo vám už nespôsobuje problémy a na čom ešte máte popracovať, ak je v týchto úrovniach medzi vami veľký - „generačný“ rozdiel, nemôžete si s ním dobre porozumieť je to akoby človek z inej doby a môže to spôsobovať problémy.

Slnečné znamenia - predstavujú vaše posúdenie z hľadiska temperamentu, myšlienkových pochodov a miesta na hierarchickom rebríčku, ktoré ovplyvňujú vašu vzájomnú možnosť spolužitia a spolupráce.

Schopnosť podnikať - posúdenie schopností partnerov na samostatné, odvážne podnikanie alebo či spoločne, po vzájomnom doplnení túto schopnosť nadobudnú.

Vzťah ku peniazom - posúdenie vzťahu partnerov k peniazom a schopností ich zarábať.

Nevhodné a osudové číselné kombinácie - posúdenie vašich dátumov narodenia, či neobsahujú určité číselné kombinácie, ktoré sú predurčené aby si navzájom spôsobovali rôzne problémy a traumy.

Vnútorné a vonkajšie prežívanie - posúdenie na rovnaké vnútorné aj vonkajšie prežívanie životných situácií a udalostí, ktoré vás ako jednotlivcov zbližuje.

Vzťahy zaťažené minulosťou - karmické - tieto vzťahy „už boli“ (nestretli ste sa prvýkrát) a zostala po nich silná negatívna energia - pnutie, opätovné stretnutie môže toto pnutie uvoľniť alebo viesť k pochopeniu resp. nepochopeniu toho, čo to spôsobilo, záleží to len na vás. V prípade tohto typu vzťahov s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k rozpadu obchodného partnerstva, nedokážete prekonať jeho záťaže.

Vzťahy bez záťaže - vývojové - nie sú poznačené minulosťou, prichádzajú vtedy, keď potrebujete s niečím pomôcť, riešiť, spoznať, prežiť a k tejto skúsenosti potrebujete „vhodného“ partnera.

Návod na fungovanie vzťahu - predstavuje pretavenie vašich vzájomných individuálnych daností, smerovania a naplnenia života do spoločných, za ktorých môže vzťah fungovať.

Na rozlúštenie záhad biznis vzťahov potrebujete iba dátumy narodenia ľudí v nich. Zaregistrujte sa na stránke a zistite viac.