Numerologická mriežka - základ pre numerologický výpočet

22.02.2017

Numerologická mriežka slúži k zápisu dátumov narodenia osôb alebo udalostí. Tento jednotný zápis by mal slúžiť k systémovému preskúmaniu a popisu skúmaného zápisu. Aj tu môžeme pozorovať rôzne prístupy (rôzne súčasné školy) v tom, čo sa zapíše do mriežky a čo nie. Zápis by mal zabezpečiť rovnaký popis udalostí doslova kýmkoľvek, kto ovláda numerologické zásady.

numerologicka-mriezka

Čísla od 1-9 sú do nej zapisované, ako je znázornené na obrázku.

Každému číslu prináleží špecifické miesto v mozaike, ktorá vytvára jedinečnú osobnosť človeka.
Ľudia s rovnakou podoby numerologickej mriežky budú vo svojej podstate reagovať rovnako, aj napriek rozdielnemu dátumu narodenia.

Surová numerologická mriežka, je zápis čísel dátumu narodenia.
Ukazuje nám základné nastavenie človeka, ako bude reagovať primárne, v stresových situáciách – pod tlakom.

Mriežky doplnených čísel

Existujú mriežky doplnených - dopočítaných čísel, ale tie si väčšinou robí každý numerológ individuálne a aj ich individuálne vyhodnocuje. Dedukujú z nich možnosti, ktoré ďalší vývoj môže priniesť.

Početnosť čísel v mriežke

Početnosť, absencia, obsadené alebo prázdne trojice, izolované čísla majú svoj význam.

Viac násobnosť rovnakých čísel spôsobuje precitlivenosť v danej oblasti.
Absencia čísla poukazuje na chýbajúcu vlastnosť a „citlivosť“, nezvyk na danú vibráciu čísla.                 
Trojice čísel (plné roviny) alebo absencie (prázdne roviny) vo vodorovnom, zvislom alebo diagonálnom smere predstavujú cesty života.

Izolácie čísel (osamotenosť) predstavujú komplikácie vo svojich oblastiach.

Do numerologických mriežok je možné zapisovať aj dátumy udalostí a rovnako vyhodnocovať ako u dátumov ľudí ich charakteristické vlastnosti – v akom duchu sa budú niesť, ich riziká - čo môžu priniesť.
 
.