Numerológia podľa dátumu narodenia

22.02.2017

Numerológia a dátum narodenia majú k sebe veľmi blízko. Dátum narodenia predstavuje významnú oblasť, v ktorej sa numerológia uplatňuje. Dátum narodenia nie je len zápisom okamihu zrodenia ľudskej bytosti. Predstavuje obrovské množstvo údajov o svojom nositeľovi. Je to akoby digitálna SMS z večnosti, ktorá je k dispozícii pre všetkých, ktorí ju majú záujem prečítať.

V okamihu zrodenia nastávajú pre svojho nositeľa jedinečné podmienky. Numerológia dokáže analyzovať ich vplyv a ako sa budú u nás prejavovať. Dokáže popísať naše prednosti, zdravotné riziká, životný plán, čo je nám blízke a čo je pre nás škodlivé.

Numerológia sa zaoberá rozborom dátumu narodenia na základe poznatkov o číslach, ich zákonitostí a vzájomného spolupôsobenia.

Karmalógia a karmická numerológia

Ešte podrobnejší výklad poskytuje Karmalógia – Karmická numerológia. Táto nadstavba numerológie berie do pozornosti aj rodovú líniu, rozoberá aj dátumy narodenia rodičov. Dokáže poskytnúť ešte presnejšie výsledky a ich vplyv na náš život.

Najdôležitejšie čísla v dátume narodenia

Najdôležitejším údajom dátumu narodenia, s ktorým sa budeme stretávať „každý deň“ je deň narodenia.

Rovnako dôležitým údajom je aj „životné číslo“ . Životné číslo dostaneme súčtom všetkých číslic v dátumu narodenia. Predstavuje naše životné smerovanie – v akom duchu sa bude niesť.

Dokresľujúcimi údajmi sú mesiac a rok narodenia. Popisujú našu vnútornú podstatu a významné medzníky života.

Kombináciami výpočtov z čísel dňa, mesiaca, roku a životného čísla numerológia dokáže predpovedať rôzne a životné úlohy, obavy, ktoré vás budú sprevádzať, životné vrcholy a obdobia, kedy sa budú napĺňať.

Rovnako dokáže aj spätnú analýzu udalostí nášho života, ktoré sa už udiali. Ak ste zvedavý na svoje životné smerovanie - pozrite si svoj Osobnostný profil. Stačí sa zaregistrovať.