Numerológia - jej podstata a história

22.02.2017

Na počiatku všetkých ľudských vedomostí a znalostí je vždy ľudská zvedavosť. Z tej pramení záujem o všetko, čo sprevádza život. K nim sa pridáva túžba poznať. Od nej nie je ďaleko k túžbe ovládať a riadiť svoj život, svoje bytie. Numerológia napomáha pochopiť vzťahy a súvislosti toho, čo život prinesie.

História numerológie

Nástroje v minulosti pri numerologickom skúmaní boli iné ako sú dnes. Oproti nám, naši predkovia disponovali dostatkom času a ich existencia bola bytostnejšie previazaná s prostredím, ktoré ich obklopovalo. Oveľa viac boli závislí na pozorovaní rôznych zákonitostí a anomálií. Tieto udalosti bezprostredne ovplyvňovali ich život v pozitívnom, ale aj negatívnom smere.    

    Odtiaľto už nie je ďaleko k popisovaniu - zaznamenávaniu týchto udalostí pomocou „niečoho“, čo je premenlivé a zároveň cyklické (opakujúce). Prvé systémy popisu sú založené na pohybe nebeských telies (astrológia) a samozrejme na číslach – numerách – sefirách.  

    Od začiatku to boli vedecké metódy, založené na zbere dát. Museli priraďovať rôznym udalostiam určité triedenie – ich význam a kedy sa stali. Napr. v roku, v mesiaci, dni, kedy sa planéta objavila po nove mesiaca. Jednoduchším bol zápis v dobových kronikách: „ „léta páne“, mesiaci padajúceho lístia, šiesteho dňa“.

Po zozbieraní dostatočného množstva dát začali prichádzať na určité súvislosti. Udalosti sa opakovali, našli v tom určitý systém, ktorí mohli začať využívať v praktickom živote. Času mali dostatok, informácie si odovzdávali ústne a neskôr aj písomne. Naše pranostiky vychádzajú z toho istého princípu. Za tisícročia ľudskej existencie je tých informácií veľmi veľa a týkajú sa rôznych oblastí.

    Informácie mali, majú a aj budú mať vždy cenu. Tí, ktorí ich majú, v správnom čase majú výhodu. Ľudia, ktorí ich poskytovali boli oceňovaní, milovaní, ale aj preklínaní.

Názvy učenia o zákonitostiach výskytu čísel sprevádzajúce rôzne udalosti - medzi, ktoré patrí aj narodenie, smrť a iné udalosti v ľudskom živote - dostali svoje názvy. Najprirodzenejšie boli podľa jazykov prostredí, kde vznikli. Najznámejším názvom pre naše kultúrne prostredie je Numerológia, vznikol od latinského slova numerus – číslo.

Najznámejší numerológovia

    Najznámejší novodobí numerologóvia, na ktorých je založená moderná numerológia sú Linda Goodmanová a Robin Steinová.

Linda Goodmanová priniesla premostenie z veku mýtov, znovuobjavila staré myšlienky a zákonitosti. Robin Steinová svojou praktickou činnosťou (okolo 10000 skúmaných osôb), objavila zákonitosti dané v dátume narodenia, ktoré publikovala vo svojich knihách.

    Existuje veľa ďalších ľudí, ktorých činnosťou sú čísla v dátumoch narodenia, dátumoch udalostí a ich vysvetlenie prečo... Dajú sa rozdeliť na tých, ktorí skúmajú, overujú a zverejňujú overené výsledky a tých druhých. Rozdiel poznáte podľa ich prístupu k číslam.

Ako poznáte dobrého numerológa

Dobrý numerológ by nemal skĺznuť iba do jednej polohy čísel. Nezáleží, či je to len „mazanie medu“ okolo úst alebo videnie „len zlého“.

Musí dokázať rešpektovať duálny charakter čísel.
Numerológ nie je veštec a nevidí budúcnosť, iba jej smerovanie.

Čísla nie sú dobré, ani zlé, vždy ponúkajú na výber dve varianty a je iba na nás, ktorú si  vyberieme. Isté je len to, že si vyberáme my a prinesie nám to ponaučenie do budúcna.