Kapitán Andrej Danko

25.01.2017

Dátum narodenia 12.8.1974 nevzbudzuje mimoriadny záujem. Zľahka môžeme tlmočiť zámer toho, kto si ho vybral. „Obeť moci a peňazí – karmy, ktorý sa otvorí svetu, cez zmenu, slobodu – politickú“. Dalo by sa to aj inakšie, pretože čísla predstavujú viacero pojmov, ale ten istý význam!
Predstavujeme vám protagonistu tohto dátumu narodenia Adreja Danka, terajšieho predsedu SNR, druhého najvyššieho ústavného činiteľa Slovenskej republiky.

Súčet mena 10/1 označuje jedinca obdareného vodcovskými schopnosťami, originalitou, osobitosťou. Nikdy nechce hrať druhé husle a vždy sa bude usilovať dostať na vrchol. Hrozí mu, že ak to preženie, bude pociťovať samotu, stiahne sa do ústrania a tam si bude liečiť pošramotené ego. Nemôžeme sa čudovať, že sa tak deje práve teraz. Začal rok 2017, ktorého súčet je 10/1 a nositelia týchto čísel, v mene alebo v iných dôležitých ukazovateľoch budú pociťovať jeho vibrácie. Predstavujú nový začiatok, nové roztočenie kolesa šťastia. Jeden smer predstavuje posilnenie svojej osobnosti, jedinečnosti. Druhý, nazvime ho poučný, pri preháňaní sebectva a túžbe ovládať dodá samotu a izoláciu. Aj terajšie meno, ktoré mu prischlo „Kapitán Danko“ je príznačné, má hodnotu 23/5, čo „znamená zmenu vo svoj prospech“.

Dátum narodenia nám dokresľuje svojho nositeľa. „Obetný Lev“. Celý život bude riešiť problematiku moci, peňazí a karmy. Často sa bude cítiť ako obeť svojich alebo cudzích zámerov resp. činov. Je to veľmi kreatívny človek. Rozumie masmediálnej  a politickej komunikácii, ale nie keď sa jedná o neho samotného. Je manuálne zdatný. V kreatívnej fyzickej práci, robenej s maximálnou energiou je jeho šťastná budúcnosť. Dokáže si načítať ľudí, nemá chuť ich počúvať, je sebecký. Dokáže byť odvážny a odhodlaný. Je nositeľom „8“ karmy z matkinej strany, to predstavuje dlh v oblasti moci a peňazí. Nakoľko je aj „8“ rok, tak rieši v oblasti moci. Udalosti sa dejú dramatickým spôsobom. Je na vrchole alebo na dne. Ľudia ho velebia alebo zatracujú.

Prečo sa to deje práve teraz? Andrej Danko je v osobnej ročnej vibrácii 20/2. Je to náročná vibrácia – posledný súd, prebudenie. Predznamenáva intenzívne medziľudské vzťahy. Nedostatok tolerancie, diplomacie, intuície môže vyústiť do dramatických situácií, smútku a stresu. Navyše sa nachádza v „6“ deväť ročnej vibrácii, kde by sa mal venovať intímnejším medziľudským vzťahom. Harmonickým vzťahom v rodine, v práci, v komunite. Matka, ako by v jeho živote absentovala, nebola tam, nezanechala posolstvo o fungovaní rodiny. To je „6“ oblasť a na tieto vibrácie je veľmi citlivý – nie je na ne zvyknutý.

Deň povýšenia (armáda = moc)na „kapitána“ 21.9.2016 sa udial v roku osobnej vibrácie 20/2 – posledný súd –prebudenie, v mesiaci, kedy treba zvažovať svoje činy, aby sme neľutovali. Deň má číslo 5!!- zmena. Andrej Danko, by si mal vždy veľmi dobre zvážiť, čo koná tri mesiace po každých svojich narodeninách. Sú to tri kritické mesiace v každom roku. Rok 2016 predstavuje ukončenie toho, čo nestojí na PEVNÝCH ZÁKLADOCH.

Tlačovka ku oficiálne nezverejnenému povýšeniu z 19.1.2017, bola o nezvládnutej komunikácii a pocitoch obete. Zmena by mala prísť počas mesiacov marec - máj a počas mesiacov jún - august bude žať úrodu tohto roku (posledný súd - prebudenie).

V jeho živote je najdôležitejšou témou sloboda „5“, boj za ňu alebo jej okliešťovanie. Je to spojené z jeho minulosťou a negatívnymi skúsenosťami. S ministrom Petrom Gajdošom majú karmický vzťah z minulosti. Jednalo sa o nedodržanie sľubu zo strany ministra. Nevieme, či povýšenie nebolo „aktom uzmierenia“ voči svojmu veriteľovi. Odôvodnené bolo nasledovne: „Minister obrany povýšil predsedu Národnej rady Andreja Danka za podporu ozbrojených síl v ich modernizačnom procese, pomoc pri urýchlení schvaľovania zákona o dobrovoľnej vojenskej službe, ktorá je pre rezort obrany jednou z priorít.“

Prajeme Andrejovi Dankovi nech rok 2017 pretaví vo svoj „nový začiatok“. Zbaví sa pocitov obete a zažije oslobodzujúcu zmenu „znamenia v jeho číslach“ jasne definujú oblasť, v ktorej sa bude cítiť príjemne a šťastne.