Partnerská zhoda partnerov podľa dátumu narodenia

Vzťahy a zhoda partnerov Vzťahy sú najdôležitejšou a najpoučnejšou časťou nášho života. Preto zhoda partnerov - partnerská zhoda je pre nás v osobnom aj pracovnom živote veľmi dôležitá.

Ako si vypočítam zhodu partnerov?

Zaregistrujte sa na stránke.
Registráciou získate vstup do Vašej osobnej sekcie, kde si môžete dať vypočítať nielen partnerskú zhodu, ale aj svoj Osobnostný profil a ďalšie informácie.
Ak ste sa už raz zaregistrovali, vstúpte cez Horné menu Prihlásenie. 

Z fungujúcich aj nefungujúcich vzťahov sa učíme či dokážeme milovať, ublížiť, odpustiť, ... sú plné emócií - soli života. Partnerská zhoda, zhoda na pracovisku, s najbližšími ..... prečo sa dejú veci ako sa dejú - to všetko nám môžu ozrejmiť čísla. Podľa dátumu narodenia v numerológii nájdeme odpovede na mnohé otázky.

Čo získate pri výpočte zhody partnerov

Partnerská zhoda je určená na posúdenie - vysvetlenie vážnych, intímnych, partnerských vzťahov.  Prečo fungujú, ako fungujú. Prečo ste sa stretli so svojím partnerom, prípadné aké má tajomstvá.

Partnerskú zhodu popisujeme z rôznych kritérií, aby ste si samy boli schopný vytvoriť vlastný obraz na základe kladov a záporov. Získate aj posúdenie - áno alebo nie práve s tým Vašim partnerom. 
Samozrejme je to na Vás, ako naložíte s danými informáciami.

Spoločné cesty života partnerov

Ukazujú nám, ako vnímate a prežívate udalosti, ktoré nám prináša život, vaše reakcie na ne a či s partnerom, ktorý vás zaujíma to bude rovnaké alebo nie. Je to veľmi dôležitá oblasť, v ktorej dochádza buď k veľkému porozumeniu alebo zásadným nezhodám.

Vzájomné doplnenie partnerov

Poukazuje na to, či partner, ktorý vás zaujíma, dokáže vhodným spôsobom doplniť, to čo vám chýba, s čím ste sa nenarodili, nemáte talent, predpoklady, aby sme sa cítili spokojne a komplexne.

Vzájomná schopnosť sa počúvať a chápať sa navzájom

Popisuje vašu schopnosť brať na zreteľ potreby a túžby toho druhého - chápanie potrieb toho druhého, rovnako aj posúdenie tejto schopnosti u vášho partnera.

Terajšia duchovná úroveň (Tarot)

Je to hľadisko vašej terajšej duchovnej úrovne (nie fyzického veku), čím ste si už prešli, čo máte už vyriešené, čo vám už nespôsobuje problémy a na čom ešte máte popracovať, ak je v týchto úrovniach medzi partnermi veľký - "generačný" rozdiel, nemôžu si dobre porozumieť, je to akoby človek z inej doby. Vhodnou je tiež vyššia duchovná úroveň u žien, vtedy berú mužov tak blahosklonnejšie, majú pochopenie pre ich väčšiu detinskosť (v opačnom prípade skoro vždy dôjde ku rozchodu).

Slnečné znamenia

Predstavujú posúdenie z hľadiska temperamentu, myšlienkových pochodov a miesta na hierarchickom rebríčku, ktoré ovplyvňujú vzájomnú možnosť spolužitia a spolupráce.

Schopnosť partnera k dlhodobému a vážnemu zväzku s partnerkou - hodnotí sa dedičné posolstvo matky na partnera, ktoré úzko súvisí s touto schopnosťou.

Schopnosť partnerky k dlhodobému a vážnemu zväzku s partnerom - hodnotí sa dedičné posolstvo otca na partnerku, ktoré úzko súvisí s touto schopnosťou.

Nevhodné a osudové číselné kombinácie - posúdenie vašich dátumov narodenia, či neobsahujú určité číselné kombinácie, ktoré sú predurčené aby si navzájom spôsobovali rôzne problémy a traumy.

Princípy na základe, ktorých konáme - podľa dátumu narodenia sú pre vás a partnera charakteristické spôsoby správania sa: aktívny alebo pasívny a z toho vyplývajúce výhody a rizika pre partnerstvo.

Vnútorné a vonkajšie prežívanie - posúdenie na rovnaké vnútorné aj vonkajšie prežívanie životných situácií a udalostí, ktoré vás ako jednotlivcov zbližuje.

Vzťahy zaťažené minulosťou - karmické - tieto vzťahy "už boli" (nestretli ste sa prvýkrát) a zostala po nich silná negatívna energia - pnutie, opätovné stretnutie môže toto pnutie uvoľniť alebo viesť k pochopeniu resp. nepochopeniu toho, čo to spôsobilo, záleží to len na vás.

Vzťahy bez záťaže - vývojové - nie sú poznačené minulosťou, prichádzajú vtedy, keď potrebujete s niečím pomôcť, riešiť, spoznať, prežiť a k tejto skúsenosti potrebujete "vhodného" partnera.

Návod na fungovanie partnerského vzťahu

Predstavuje pretavenie vašich vzájomných individuálnych daností, smerovania a naplnenia života do spoločných súvislostí, za ktorých môže vzťah fungovať.

Je to jednoduché. Na rozlúštenie záhad partnerskej zhody potrebujete iba dátumy narodenia ľudí v nich. Zhodu partnerov si môžete vypočítať u nás podľa dátumov narodenia a taktiež silné a slabé stránky akýchkoľvek vzťahov.