Všeobecné vzťahy

vseobecne-vztahy-numerologia

Vzťahy sú najdôležitejšou a najpoučnejšou časťou nášho života, v nich sa naučíme najviac, najviac v nich dokážeme milovať, ublížiť, odpustiť, sú plné emócií - soli života. Partnerstvá, pracovné vzťahy, kamarátstva, priateľstvá, známosti... prečo máme pocity, aké máme, čo by mohli priniesť, prečo je to tak.

Časť všeobecné vzťahy je určená na posúdenie - vysvetlenie takých vzťahov, ktoré vás len zaujímajú, čo by z toho mohlo byť, prečo sa tak ku sebe správate, čo je to, čo cítite k tomu druhému, prečo vás ten nadriadený tak dusí, čo je za tým... Tieto vzťahy nehodnotíme, len poskytujeme vysvetlenia niektorých oblasti, ktoré majú vplyv na vaše správanie, sú akoby skryté, ale majú veľký význam.

Spoločné cesty života - vám ukazujú, ako vnímate a prežívate udalosti, ktoré vám prináša život, vaše reakcie na ne a či s človekom, ktorý vás zaujíma to bude rovnaké alebo nie. Je to veľmi dôležitá oblasť, v ktorej dochádza buď k veľkému porozumeniu alebo zásadným nezhodám.

Vzájomné doplnenie - poukazuje na to, či človek, ktorý vás zaujíma, dokáže vhodným spôsobom doplniť, to čo vám chýba, s čím ste sa nenarodili, nemáte talent, predpoklady, aby ste sa cítili spokojne a komplexne.

Vzájomná schopnosť sa počúvať a chápať sa navzájom - popisuje vašu schopnosť brať na zreteľ potreby a túžby toho druhého - chápanie potrieb toho druhého, rovnako aj posúdenie tejto schopnosti u človeka, ktorý vás zaujíma.

Terajšia duchovná úroveň (Tarot) - je hľadisko vašej terajšej duchovnej úrovne (nie fyzického veku), čím ste si už prešli, čo máte už vyriešené, čo vám už nespôsobuje problémy a na čom ešte máte popracovať, ak je v týchto úrovniach medzi vami a človekom, ktorý vás zaujíma veľký - „generačný“ rozdiel, nemôžete si dobre porozumieť, je to akoby človek z inej doby. Vhodnou je tiež vyššia duchovná úroveň u detí - vtedy pokornejšie prijímajú úlohu, že ich máme vychovávať práve „my“ a tak isto u žien, vtedy berú mužov tak blahosklonnejšie, majú pochopenie pre ich väčšiu detinskosť (v opačných prípadoch nastávajú vážne konflikty).

Slnečné znamenia - predstavujú vaše posúdenie z hľadiska temperamentu,  myšlienkových pochodov a miesta na hierarchickom rebríčku, ktoré ovplyvňujú vašu vzájomnú možnosť spolužitia a spolupráce.

Nevhodné a osudové číselné kombinácie - posúdenie vašich dátumov narodenia, či neobsahujú určité číselné kombinácie, ktoré sú predurčené aby si navzájom spôsobovali rôzne problémy a traumy.

Vnútorné a vonkajšie prežívanie - posúdenie na rovnaké vnútorné aj vonkajšie prežívanie životných situácií a udalostí, ktoré vás ako jednotlivcov zbližuje.

Vzťahy zaťažené minulosťou - karmické - tieto vzťahy „už boli“ (nestretli ste sa prvýkrát) a zostala po nich silná negatívna energia - pnutie, opätovné stretnutie môže toto pnutie uvoľniť alebo viesť k pochopeniu resp. nepochopeniu toho, čo to spôsobilo, záleží to len na vás.

Vzťahy bez záťaže - vývojové - nie sú poznačené minulosťou, prichádzajú vtedy, keď potrebujete s niečím pomôcť, riešiť, spoznať, prežiť a k tejto skúsenosti potrebujete „vhodného“ partnera.

Návod na fungovanie vzťahu - predstavuje pretavenie vašich vzájomných individuálnych daností, smerovania a naplnenia života do spoločných, za ktorých môže vzťah fungovať.

Na rozlúštenie záhad vzťahov potrebujete iba dátumy narodenia ľudí v nich. Zaregistrujte sa na stránke a zistite viac.