Rodinné vzťahy

rodinne-vztahy-numerologia

Vzťahy sú najdôležitejšou a najpoučnejšou časťou nášho života, v nich sa naučíme najviac, najviac v nich dokážeme milovať, ublížiť, odpustiť, sú plné emócií - soli života. Partnerstvá, pracovné vzťahy, kamarátstva, priateľstvá, známosti...prečo máme pocity, aké máme, čo by mohli priniesť, prečo je to tak.

Časť rodinné vzťahy je určená na posúdenie - vysvetlenie rodinných vzťahov, prečo fungujú, ako fungujú, ich prípadné tajomstvá, tieto vzťahy popisujeme z rôznych kritérií, aby ste si samy boli schopný vytvoriť vlastný obraz na základe kladov a záporov, samostatnou časťou sú vzťahy medzi deťmi a rodičmi.

Spoločné cesty života - vám ukazujú, ako vnímate a prežívate udalosti, ktoré vám prináša život, vaše reakcie na ne a či s rodinným príslušníkom, ktorý vás zaujíma to bude rovnaké alebo nie. Je to veľmi dôležitá oblasť, v ktorej dochádza buď k veľkému porozumeniu alebo zásadným nezhodám.

Vzájomné doplnenie - poukazuje na to, či rodinný príslušník, ktorý vás zaujíma, dokáže vhodným spôsobom doplniť, to čo vám chýba, s čím ste sa nenarodili, nemáme talent, predpoklady, aby ste sa cítili spokojne a komplexne.

Vzájomná schopnosť sa počúvať a chápať sa navzájom - popisuje vaše schopnosti brať na zreteľ potreby a túžby toho druhého - chápanie potrieb toho druhého a rovnako aj u rodinného príslušníka, ktorý vás zaujíma.

Terajšia duchovná úroveň (Tarot) - je hľadisko vašej terajšej duchovnej úrovne (nie fyzického veku), čím ste si už prešli, čo máte už vyriešené, čo vám už nespôsobuje problémy a na čom ešte máte popracovať, ak je v týchto úrovniach medzi vami a človekom, ktorý vás zaujíma veľký - „generačný“ rozdiel, nemôžete si dobre porozumieť, je to akoby človek z inej doby. Vhodnou je tiež vyššia duchovná úroveň u žien, vtedy berú mužov tak blahosklonnejšie, majú pochopenie pre ich väčšiu detinskosť a tak isto aj u detí oproti rodičom (v opačnom prípade skoro vždy dochádza ku vážnym konfliktom).

Slnečné znamenia - predstavujú vaše posúdenie z hľadiska temperamentu,  myšlienkových pochodov a miesta na hierarchickom rebríčku, ktoré ovplyvňujú vzájomnú možnosť spolužitia a spolupráce.

Nevhodné a osudové číselné kombinácie - posúdenie vašich dátumov narodenia, či neobsahujú určité číselné kombinácie, ktoré sú predurčené aby si navzájom spôsobovali rôzne problémy a traumy.

Vnútorné a vonkajšie prežívanie - posúdenie na rovnaké vnútorné aj vonkajšie prežívanie životných situácií a udalostí, ktoré vás ako jednotlivcov zbližuje.

Vzťahy zaťažené minulosťou - karmické - tieto vzťahy „už boli“ (nestretli ste sa prvýkrát) a zostala po nich silná negatívna energia - pnutie, opätovné stretnutie môže toto pnutie uvoľniť alebo viesť k pochopeniu resp. nepochopeniu toho, čo to spôsobilo, záleží to len na vás.

Vzťahy bez záťaže - vývojové - nie sú poznačené minulosťou, prichádzajú vtedy, keď potrebujete s niečím pomôcť, riešiť, spoznať, prežiť a k tejto skúsenosti potrebujete „vhodného“ partnera.

Návod na fungovanie vzťahu - predstavuje pretavenie vašich vzájomných individuálnych daností, smerovania a naplnenia života do spoločných, za ktorých môže vzťah fungovať.

Na rozlúštenie záhad rodinných vzťahov potrebujete iba dátumy narodenia ľudí v nich. Zaregistrujte sa na stránke a zistite viac.