Vladimír Vladimírovič PUTIN

Vladimír Vladimírovič PUTIN

Tohto človeka už rozoberalo nespočetné množstvo analytikov, komentátorov a iných expertov. Preto to môžeme považovať za výzvu, podať správu o tomto svetovom politikovi z iného uhla, cez čísla jeho dátumu narodenia, ich vibráciu, ako aj vibráciu jeho mena.

Na začiatok si rozoberme je ho meno Vladimír Vladimírovič Putin, celkový súčet je 31/4. Jedná sa o človeka s organizačným talentom, pracovitého, zviazaného zo zemou a materiálnymi životnými aspektmi, budú mu blízke materiálne istoty, jeho myslenie je iné, to ho odlišuje od iných a spôsobuje pocity izolácie, disponuje výbornými komunikačnými schopnosťami, pomocou svojej silnej mysle je schopný vytvárať svoju realitu, celý život sa bude stretávať s nechuťou ku zmenám, rizikom zneužitia mysle a slov, agresívnym správaním.

Narodil sa 7.10.1952, je to "konfliktná váha", ako dominantné znamenie sa vždy bude usilovať dostať do čela a určovať ďalší chod, nemôžme brať slnečné znamenie váhy ako etalón, pretože deň narodenia 7. je v rozpore so slnečným znamením váhy a deformuje ho. Kultúrnu, umeleckú časť váh, spolu s riešením vzťahov si ponechal, ale nerozhodnosť a relatívnu mierumilovnosť nahradil, konfliktnosťou a rýchlosťou rozhodovania.

Má primerané sebavedomie a dokáže dobre definovať svoje pocity a komunikovať o nich, má v sebe určitú citlivosť, intuíciu a diplomaciu, partnerské konflikty sú naznačené v dátume narodenia (rozvod s manželkou), narodil sa vo "zvláštnej rodine", pretože ani matka, ani otec nemajú na jeho život rozhodujúci vplyv, mama akoby tam nebola, bola preč, nezanechala potrebné posolstvo o fungovaní rodiny, čo môže spôsobovať problémy do budúcnosti. K otcovi mal zvláštny vzťah, s najväčšou pravdepodobnosťou sa mu od otca nedostávalo uznania, skôr podceňovania, môžeme tu nájsť talent pre mimo zmyslové vnímanie, ktorému keby sa venoval dosiahol by určite úspech, peniaze primárne nerieši, oni si ho tak nejako nájdu, naučí sa ich získavať, ale budú od neho po celý život utekať, moc a peniaze budú predstavovať jednu z najdôležitejších výziev jeho života. Výzor bez charizmy všimnú si ho až na druhý pohľad, nešikovné ruky aj nohy, pri fyzickej práci hrozí riziko úrazov, herecké umenie, klam, ilúzia, tajomno, veci doťahuje do konca, disponuje dostatočným odhodlaním, podnikavosťou a odvahou, ktorá životom ešte narastie, nedokáže byť sám, neustále potrebuje spoločnosť, život mu prinesie závislosti "na niečom alebo na niekom", vášnivo-depresívne situácie, nárast osobnej energie a stupňovanie konfliktnosti. Je to duša "opakovačka", pretože nedokázal v minulosti vyriešiť niečo, čo bolo pre neho veľmi dôležité, opakuje. Jednalo sa o zneužitie resp. zlyhanie v liečiteľskej resp. duchovnej oblasti, neriešenie tejto základnej veci môže spôsobovať jeho konfliktnosť a bojovnosť (vnútorný rozpor medzi tým, čo cíti a čo koná). Je to človek, ktorého celý život bude sprevádzať netrpezlivosť a potreba vlastných skúseností, hoci aj negatívnych, lebo s cudzích skúseností sa poučiť nedokáže.

V súčasnom období je v 9. deväťročnom cykle, ktorý máme na stanovenie životnej filozofie, životných hodnôt, prijatie zvýšenej zodpovednosti za seba aj druhých, analyzovanie minulosti, máme sa stať akýmsi filozofom a vydať všeobecnú pravdu, z ktorej by sa mohli poučiť iný, toto obdobie nie je vhodné na nové začiatky, skôr niečo ukončuje, na druhej strane liberálneho filozofa je fanatik, diktátor, vojak a je len veľmi tenká čiara, ktorá tieto dve polohy rozlišuje, je len a len na tom, ktorom jedincovi, čo si vyberie. Avšak ako hovorí klasik: "Počty zrození se nešetří!"

Tento rok bol pre Vladimíra Putina dosť dramatický, nemôžme sa ani čudovať, od 7.10.2015 (od svojich narodenín) vstúpil do osobnej ročnej vibrácie (ORV) 16/7, čo predstavuje rúcajúcu sa vežu, všetko čo nie je na pevných základoch padá, všetko čo je zbytočné v jeho živote a bráni jeho postupu je odstraňované (môže byť aplikované v duchovnom, ale aj fyzickom bytí), sprevádzajú konflikty, dramatické situácie, od 7.10.2016 vstupuje do ORV 17/8, kedy bude žať úrodu za tento 9. ročný cyklus, môže mu priniesť vyvrcholenie konfliktov, stret s chorobou, jedmi, dramatickými životnými situáciami, s karmou. "Oddych" mu neposkytnú ani ďalšie roky 2017-2019.

Čo sa týka zdravia, má dobrú imunitu, s náchylnosťou k možným mozgovým príhodám po predchádzajúcom náraste tlaku, ale najväčším rizikom sú jeho pľúca a koža, pozor si bude musieť dať aj na náhle srdcové príhody. Život mu prinesie depresívne psychické stavy, možné srdcovo-cievne problémy, astmy a alergie.

Je to pohľad na svetového politika, ktorého činy priamo ovplyvňujú aj nás, týkajú sa našich blízkych, nášho okolia, ale aj sveta ako takého. Samozrejme je veľmi dôležité, akých protihráčov bude mať, čo si bude môcť dovoliť a tak isto to platí aj naopak. Z týchto informácií máte možnosť tušiť, kam to bude smerovať, ak sa niečo mimoriadne nestane a v tom nám ...... pomáhaj.

Foto: www.time.com