Hillary Daine Rodham / Clinton

Hillary Daine Rodham / Clinton

(najdôležitejšie je meno zapísané v rodnom liste, ďalšie napr. prijaté po manželovi už iba doplňuje ten základ, ktorý sme dostali od rodičov pri našom narodení), neúspešná kandidátka na prezidentku USA . Samotné rodné meno v sebe obsahuje vnútorný konflikt vo svojom vnútri, s matkou, rodinou, výstrahy pred nebezpečenstvom a nabáda k pokore a vernosti, je to však pod ochranou a bude to akosi dlhšie trvať. Výsledkom je číslo 19/1, čo je veľmi zaujímavé číslo, hovorí o svojom nositeľovi, že po urobení si poriadku v hlave, stanovení si svojich životných priorít, môže sa vydať na cestu za akýmkoľvek cieľom a na tú cestu mu bude svietiť slnko, vystríha pred potrebou kontroly všetkého a všetkých, nabáda k uprednostneniu spolupráce pred diktátom. Doplnok CLINTON hovorí o obetnom baránkovi muža a peňazí a celé meno HILLARY DIANE CLINTON má hodnotu 15/6, čo nositeľa pokúša materiálnou priazňou, zmyselnosťou, magickou príťažlivosťou, komunikačnými schopnosťami, voľnými vzťahmi, uznaním. Obidve vibrácie ju budú sprevádzať a je len na nej, ktorú zosilní a ktorú svojim správaním utlmí.

„Osamelá“ škorpiónka, perfektná organizátorka, aby všetko bežalo hladko, vysoké ego, ambície, túžba po postavení, sexualita dôležitá súčasť života. Dátum narodenia 26.10.1947, narodila sa s dobrým sebavedomím a schopnosťou komunikovať o svojich pocitoch, disponuje citlivosťou, diplomaciou a intuíciou, nedokáže sa poučiť so životných situácií a preto sa jej v živote budú opakovať, šetrná, peniaze od nej neutekajú, vždy si ju nájdu, ona ich riešiť nemusí, schopnosť sústrediť sa, dôležitou úlohou matky vo svojom živote, ktorej úlohou bolo podporiť je jedinečnosť, originalitu, nezávislosť, počúvať druhých a zohľadniť ich názor nie je jej prirodzenou vlastnosťou, ale keď sa sústredí môže to dokázať, otec nehral v jej živote mimoriadnu úlohu mal nastoliť rovnováhu medzi mužským a ženským elementom, čo sa asi nestalo, skôr bol zdrojom napätí v rodine, toto posolstvo si preniesla do svojich partnerstiev, ktoré tiež „prejavovali známky napätí“, neskôr sa s mužským elementom naučila žiť lepšie, jej cesta života je manuálna šikovnosť - práca, je nesmierne šikovná, má šikovné ruky aj nohy, určite vynikajúco tancuje, nič z materiálnych životných prejavov jej nie je cudzie, veci doťahuje do konca, toto je jej prirodzené smerovanie. Život jej však priniesol nárast kreativity, komunikačných schopností, spolu s varovaním nezneužiť myšlienky a slová, predstavuje to aj spisovateľský talent, zapisovať svoje myšlienky a skúsenosti pre druhých, priniesol aj strachy, závislosti „na niekom alebo na niečom“, škorpióni vždy majú tendenciu ťahať sa ku akýmkoľvek jedom, nárast schopností pracovať s ľuďmi, nárast osobnej energie, ale aj možnosť dostať sa do izolácie fyzickej alebo duševnej. Bude ju poznať veľa ľudí, vždy ich bude polarizovať, budú ju milovať alebo nenávidieť, zažije veľa utrpenia zo vzťahov alebo spojenectiev, v rodine, komunitách, spoločenstvách, všetko rozhodujúce by mala robiť sama, spoľahnúť sa vždy len svoju intuíciu a ignorovať aj dobre mienené rady druhých, pretože činnosti, ktoré nebude vykonávať výlučne sama, nedopadne v jej prospech a prinesie sklamanie a smútok, nedokáže stáť bokom a nečinne sa prizerať, vždy ju to bude hnať na vrchol, obľubuje samotu, byť so svojimi myšlienkami pred dôležitými rozhodovaniami sama, kariérne alebo životné naplnenie príde „až neskôr“, miluje spoločnosť a túži po spoločenskom uznaní. Počas svojho života sa bude stretávať a prekonávať so strachom pred chudobou, zo samoty a z poníženia.

Foto: facebook
Tím Signs in Numbers (KK)