Francesco Forgione Padre Pio

Francesco Forgione Padre Pio

Páter Pio patrí medzi najznámejšie, novodobé postavy katolíckej cirkvi. Svojou činnosťou, zjavom a posolstvom sa nezmazateľne zapísali do histórie katolíckej cirkvi, ale aj svetskej, nie nadarmo je najrýchlejšie prehlásený za svätého zo všetkých „svätých“. Ako jeden z mála kňazov mal na svojom tele, dokázateľne stigmy (rany na dlaniach a nohách, po ukrižovaní), ktorých nositeľmi boli samotný Ježiš Kristus (fyzicky spôsobené ukrižovaním) a svätý František z Assisi. Teraz by sme sa pokúsili nájsť, jeho predurčenie - znamenia v mene a dátume narodenia, tohto výnimočného človeka.

Meno človeka, ako je zapísané v rodnom liste, jeho číselný prepis, podáva celkovú charakteristiku jeho nositeľa, jeho vlohy, sklony, silných, slabých stránok a jeho smerovanie. Rodné meno FRANCESCO FORGIONE má číselnú hodnotu 14/5. Je to o spojení nespojiteľného, o komunikácii, cestách a pohybe, intelekte, odhodlaní, odvahe, ale aj o riskovaní, skrýva v sebe výzvu byť zodpovedný a nájsť pravú mieru. Meno, pod ktorým ho poznal celý svet a určite bolo častejšie používané počas jeho života PADRE PIO, má hodnotu 36/9 a až toto meno predznamenáva jeho budúcnosť a nové hodnoty (v tomto prípade môžeme povedať, že charakterizuje nového človeka, ktorý sa oddal viere). Číselná hodnota mena hovorí o empatii tohto človeka, vypočuť si prosby a potreby svojich blížnych, je o veľkej inteligencii a hovorí o svojom nositeľovi, ako o pustovníkovi, kňazovi, o tom ktorý sa na základe skúseností z minulosti dokáže pozerať do budúcnosti, ako o filozofovi, ale aj o možnom vojakovi, ktorý sa dokáže postaviť výzvam, nepriateľom, bojovať za svoje presvedčenie a dosiahnuť osvietenie.

Dátum narodenia 25.5.1887, signalizuje nižšie sebavedomie, problémy definovať svoje pocity a hovoriť o nich, určite využíval hojne možnosť hovoriť o nich s Bohom a tak ich dokázal eliminovať, ďalej poukazuje na veľkú odvahu, húževnatosť, akčnosť, nájdeme tam aj prvky prchkosti a „samonasierania“, otec predstavoval veľkú veličinu v živote a mal na neho veľký vplyv, mama takýto vlyv nemala, ale určitú zvláštnu úlohu, poskytovala stabilitu, v rodine sa mohlo vyskytnúť „zvláštne úmrtie, ktoré ho poznamenalo, vášňou, ale aj depresiami, peniaze dokázal zarobiť, získať veľmi dobre, ale napriek tomu od neho utekali po celý život, rovnako dokázal zvládnuť moc a systém, veci dokázal doťahovať do konca, disponoval súcitom, účasťou a bol preto vyhľadávaný ľuďmi, bez vizuálnej charizmy, neriešiaci hmotné statky a stým spojené životné prejavy, nešikovnejšie ruky a nohy, disponoval „priamym spojením hore“, všetko, čo potreboval vedieť mu prišlo zo zdroja, čo mu druhý mohli iba závidieť. Život mu pripravil vzdelávanie a zhromažďovanie vedomostí, schopnosť porozumieť, počúvať, načítať si ľudí, prácu s nimi, obrovské množstvo životnej energie, problematické vzťahy, konfliktné situácie, netrpezlivosť, rýchlosť v reagovaní, prísľub, ak potlačí pozemské chúťky, lásku, šťastie, kreativitu. Celý život smeroval k pochopeniu života, viery, filozofie, službe druhým, k vyšším ľudským ideálom, počas života sa mohol dostať do fyzickej alebo vnútornej izolácie. Celým životom sa mu niesla číslica 5, ktorá sa nachádza v celkovom súčte rodného mena.

Stigmy sa mu objavili 25.5.1910; osobná ročná vibrácia (ORV): 5, osobný mesiac (OM): 5, osobný deň (OD): 3 - mohol mu vyvolať stavy bezmocnosti, nepochopenia, čo a prečo sa mu to stalo, deň, ktorý znamenal zmenu, predznamenal osvietenie a nabádal k osobnej zodpovednosti, 10.8.1910 - vysvätenie za kňaza, ORV 5, OM 4, OD 5, deň, ktorý priniesol veľa vášne, ale zároveň aj naplnenie osudu, cestu k duchovnému zmúdreniu a sile, znamenal kvalitatívnu zmenu jeho osobnosti, deň úmrtia 23.9.1968 bol v deväťročnej vibrácii čísla 11, tí ktorý umierajú v tejto vibrácii dosiahli duchovný nárast a svoj život využili dobre, znova sa nám objavujú čísla, ako pri narodení, trochu poprehadzované, 5 (2+3), 9, 6(1968 - 24), čo je nové je 11 na konci a v tomto prípade je to obrovský nárast duchovného potenciálu, úplne na koniec ORV 9 - ukončenie, naplnenie, OM 9, OD 5.

Foto: www.churchpop.com