Donald John Trump

Donald John Trump

Nositeľ tohto mena má v ňom tiež všetko, čo ho charakterizuje výstrahu pred promiskuitou na druhú a materiálno duchovný konflikt, celkove je to 21/3, čo znamená cez intuíciu, komunikáciu, priateľstvo, prekoná beznádej a keď si uvedomí, že ľudia sa nedelia na mužov a ženy, iba ich vzájomným spojením vzniká nová kvalita - univerzálnosť, dosiahne svoj vrchol.

Dátum narodenia 14.6.1946, „uletený blíženec“, s dobrým logickým uvažovaní, so schopnosťou spojiť „nespojiteľné“. Narodil sa s dobrým sebavedomím, definovaním a odkomunikovaním svojich pocitov, navonok s maskou „bezciťáka“, veľmi manuálne šikovného a tiež sexuálne aktívneho, problémom je nedoťahovanie vecí do konca, s veľmi dôležitou úlohou matky v jeho živote, tá mu mala dať svoju bezpodmienečnú lásku a uznanie, všetky partnerky bude porovnávať s ňou, ani jedna nedosiahne jej úrovne (odtiaľ asi ten „neúctivejší“ vzťah ku ženám), schopnosť pritiahnuť si do života, čo chce, peniaze ani otca nerieši, ten mal byť jeho praktickým životným učiteľom, peniaze - oni prišli, našli si ho, zdedil ich, životnou cestou - šťastie (otcove milióny na rozbeh svojej kariéry), vždy vie, kde sa postaviť, čo urobiť, koho využiť, kde potiahnuť za ten správny koniec, životnou cestou mimo zmyslového naciťovania, ak ho od detstva rozvinul (mohol sa toho zľaknúť, niečo videl, dozvedel sa, cítil, počul...) a nezavrhol, tak sa mohol vyhnúť viacerým nepríjemnostiam, ktoré spôsobilo jeho nevhodné správanie. Život mu prinesie partnerské problémy, možnosť poučiť sa zo svojich omylov, potrebnú citlivosť, s privretými očami aj empatiu k druhým, ale aj nárast agresivity, sexuality a pozemskosti, mužský element a moc mu spôsobuje problémy, nie je na túto energiu zvyknutí (absencia 8 v dáte narodenia), možno aj preto tie „problémy so systémom, establishmentom, „daňové optimalizácie“, nárast osobnej odvahy, výdrže a húževnatosti, je šetrný a peniaze od neho neutekajú. Dátum narodenia ešte prezrádza slobodymilovnosť, dobrú komunikačnú schopnosť, spolu so schopnosťou nacítiť si, poslucháči potrebujú počuť, osobnou, až „zvrátenou“ charizmou, vytvárajú neprekonateľného rečníka, ktorého nasledujú davy, vyzýva vyvarovať sa prílišného riskovania, prepínania svojich síl a nabáda k zodpovednosti, vzťahy budú vždy predstavovať alfu a omegu jeho bitia, iba na ňom závisí, či radostnú alebo smutnú a stresujúcu, život ho bude smerovať do izolácie, nakoľko jeho myslenie je iné a ono tú izoláciu spôsobuje, úľavu môže nachádzať mimo spoločnosti – izolované miesto, príroda. Počas života bude prekonávať strachy z neslobody, straty slobody, z krivdy a zmeny (na fyzickej úrovni), z nepochopenia zmyslu života.

Z pohľadu duchovnej úrovne je to “Blázon - Šašo“, ktorý je na konci, ale zároveň aj na začiatku svojej cesty, ako sa na to díva, aj ten má dve tváre, jedna je múdra, na základe svojej inteligencie a intuície nám ukazuje naše vlastné chyby a my sa cez smiech učíme, druhá je, že on sám je so svojimi vlastnosťami na smiech všetkým a je resp. bude len na nás a našej inteligencii, či sa dokážeme poučiť aj z tejto druhej tváre.

Foto: facebook
Tím Signs in Numbers (KK)