Dalajláma XIV.

Dalajláma XIV.

Narodil sa ako TANDZIN GJAMCCHO, 14. dalajlama, jeho meno o ňom veľa prezrádza, hlavne o jeho vnútorných, ale aj vonkajších zápasoch. Obidve časti mena nesú rovnakú vibráciu, ktorá predznamenáva seba obetovanie, hraničiace až zo samo likvidáciou, aby si človek nakoniec uvedomil, že ide o hodnoty iné, ako hmotné. Ich spoločný súčet, ktorý je najdôležitejší je 18/9 a túto kombináciu si zvolia iba jedinci, ktorý sa chcú poriadne otestovať, ako na tom skutočne sú. Celý život ich bude prenasledovať duchovno-materiálny konflikt, budú sa stretávať s úkladmi, vlastnou hlbokou, nie vždy zvládnutou, skúšajúcou minulosťou, neprajnosťou aj vo svojom najbližšom okolí, môžu vystupovať ako kňazi, vojaci, filozofovia, pretože hraničná čiara medzi nimi je skoro nebadateľná. Na druhej strane toto meno po prekonaní jeho nebezpečenstiev (niekedy je ľahšie meno zmeniť, upraviť na inú vibráciu) ponúka možnosť vyrovnania sa so svojou minulosťou, silou, systémom, karmou.

Dátum narodenia 6.7.1935, "milujúci rak", naznačuje zmysel pre duchovno, tajomno, riešenie vzťahov, rodiny spoločenstva bude prvoradé, napriek tomu, že sa narodil s nízkym sebavedomím a zlou komunikačnou schopnosťou o svojich pocitoch, môže celkom úspešne ventilovať tieto napätia cez fyzickú prácu, podnikavosť, húževnatosť, ale hlavne cez prácu v prospech ľudí. Navonok pôsobí bezcitne, samozrejme si musíte odmyslieť, všetky tie fotografie, ktoré hlásajú opak, veď ako by človek, ktorý prežil toľko ako on mohol všetko ustáť, keby mal vo vienku správanie ako uzlíček nervov, prvotne nie je manuálne šikovný, hlavne nie keď nie je sústredená jeho myseľ a môžu prísť aj úrazy, matka bola výraznou osobnosťou jeho života, ktorá mala na neho najväčší vplyv, jej úlohou bolo prežiť spolu s ním veľa spoločných, dobrých, ale aj zlých skúseností, aby z nich mohol čerpať ponaučenie a základy svojej viery, otec ktorého úlohou mala byť bezpodmienečná láska a ocenenie, akoby v jeho živote nebol, jeho úloha nebola naplnená, tento človek sa neženie za peniazmi a mocou, hoci sa s ňou v opakovaných súbojoch počas svojho života bude stretávať, či uspeje, závisí len a len na ňom, peniaze od neho budú utekať po celý život, asi ich ani nepotrebuje, veci dokáže doťahovať do konca, medzi jeho naj silnejšie danosti a aj cesty jeho života patria, empatia, schopnosť počúvať a zohľadňovať potreby iných - nesebeckosť, odvaha, húževnatosť, odhodlanie, obrovská inteligencia a schopnosť načítať si ľudí, vedieť ako s nimi zaobchádzať, to je spojené s hudbou a rytmom, zo svojho života a situácií v ňom si dokáže zobrať ponaučenie, počas života sa môže dostať do izolácie fyzickej alebo duchovnej, dobré znáša samotu. Život ako taký mu prinesie určité vyrovnanie osobnosti. Prvotné bolo duchovné nastavenie, ale potom prišli situácie, ktoré ho akoby hodili do reality a prinútili sa zaoberať aj vecami pozemskými, viac racionality a aj manuálnej zručnosti. Na niečo musím upozorniť, upriamiť pozornosť rok jeho narodenia 1935, po súčte dáva 18/9, toto číslo ho jednoducho bude sprevádzať životom. Počas svojho života bude predovšetkým riešiť vzťahy, rodinu, spoločenstvo - národ, môže byť účastníkom tragických udalostí, karambolov a jeho život bude smerovať do izolácie fyzickej alebo duchovnej a nebude mu nepríjemná pre odlišnosť jeho myslenia, to hlavne spôsobí tú izolovanosť.

Počas svojho života, tak ako si to naplánoval sa bude stretávať a prekonávať strachy z neistoty, krivdy a zmeny (na fyzickej úrovni) a zo zlyhania. Detstvo prežil v 7 - duchovne, osobnom kríži, ako v 2 ročnom v ňom spoznali reinkarnovaného 13. dalajlámu, počas dospievania v 6 prišli na starosti o spoločenstvo, štát a dospievanie v 9, ktorá ukončila obdobie Tibetu, ako ho poznal, prišiel exil a nárast zodpovednosti za seba a druhých - osvietený vodca. Pozrime sa na dátumy 7.10.1950, čo znamenali pre neho, jednalo sa o vpád čínskych jednotiek do Tibetu, osobná ročná vibrácia (ORV) 1 - nový začiatok, posilňovanie sily osobnosti, samota, osobný mesiac (OM) 2 - vzťahy, niečo nové, strachy, stres, dramatické situácie, osobný deň (OD) 9 - ukončenie niečoho, prehodnotenie, nová zodpovednosť. 23.5.1951 - deň podpisu nadiktovanej mierovej zmluvy medzi Čínou a Tibetom, ORV:1, OM:6 - spoločenstvo, rodina, vzťahy, OD: 11 - dramatický zlom, sila, bez diplomacie a intuície, dramatické až tragické situácie. V marci 1959 musel opustiť Tibet po zmarenom proti čínskom povstaní ORV: 18/9 !!!

Nemôžem sa nevenovať rozobratiu názvu TIBET, ktorý je alfou a omegou jeho snaženia, súčet názvu je 16/7, čo je rúcajúca sa veža, čo nie je na pevných základoch sa rúca a odstránené je všetko, čo bráni pokroku, posunu na duchovnej úrovni, môže to byť formou otrasov, konfliktov, tragických udalostí, ale vždy to smeruje k duchovnému rastu. Pre štáty, ľudské spoločenstvá neplatia časové horizonty, ako pre jednotlivcov, ktorý sú obmedzovaný svojim fyzickým vekom, tu čas až takú hodnotu v porovnaní s nekonečnom nemá.

Foto: facebook
Tím Signs in Numbers (KK)