Bassar Hafiz al-Asad

Bassar Hafiz al-Asad

Pre mnohých kontroverzná postava na čele krajiny, ktorá sa už roky zmieta v občianskej vojne. Na čelo krajiny nastúpil po svojom otcovi, ktorý zomrel v roku 2000 (storočie posledného súdu a znovuzrodenia). Je na čele vládnucej šítskej menšiny, ktorá ovláda väčšinu hlásiacu sa k sunitskej vetve islamu, klasický pozostatok koloniálnej éry, kedy koloniálna mocnosť, správajúca sa podľa rímskeho „divide et impera“- rozdeľuj a panuj, vždy postavila do vedenia ovládanej krajiny kolaborujúcu menšinu, väčšinu poštvávala proti nej a sama pôsobila, ako stabilizujúci faktor, ktorému ide, len a len o mier a dobro občanov. Tou krajinou bolo Francúzsko.

Číselný súčet mena BASSAR HAFIZ AL-ASAD je 38/11/2, skutočne mu nie je čo závidieť, je to číslo najťažšej karmy, obraz života biblického Jóba, život plný neistoty, klamov, zrady priateľov, rodiny, plný nebezpečenstva, smútku, úzkosti, je to číslo výstrahy týkajúce sa každej oblasti života. Jób bol zbavený svojho utrpenia, keď sa naučil neviniť za svoje príkoria iných, naučil sa niesť zodpovednosť za svoje činy, nevracať rany a utrpenia, aké mu spôsobovali iný, nakoniec bol zbavený svojho osudu a bolo mu niekoľko násobne vrátené všetko, čo stratil. Pomocníkom by mu mala byť mimoriadna intuícia, citlivosť, uprednostnenie cudzieho blaha pred svojím, v opačnom prípade hrozí vnútorná psychická deštrukcia, stres, smútok, dramatické osudové situácie a „zlý“ koniec.

Dátum narodenia 11.9.1965, hovorí o vysokom egu a sebavedomí, dobrej komunikácii o svojich pocitoch, o výraznom vplyve matky v jeho živote, ktorá mu mala vštepiť základy životnej filozofie a hodnôt, v jeho živote akoby absentoval otec, nebol tam a on potreboval jeho citlivú lásku, aby zvládol svoju komplikovanú osobnosť, na vonok pôsobí bezcitne, je to iba maska, peniaze a moc nikdy riešiť nebude, našli si ho, zdedil ich , zato disponuje obrovským odhodlaní, odvahou a húževnatosťou, to je to čo ho robí spojencom Vladimíra Putina, obidvaja majú rovnakú cestu života, ich pohľad na svet a situácie je totožný, primárne chýba snaha o porozumenie druhým a prevláda silná túžba diktovať a zmanipulovať, racionálny, konzervatívny pohľad a prístup, peniaze od neho nebudú utekať, chýbajúcu charizmu a doťahovanie vecí do konca nahrádza už predtým spomínaným odhodlaním. Život mu prinesie stres, strachy z poníženia, straty slobody a straty viery, na druhej strane ponúkne možnosť pochopenia a zohľadňovanie potrieb druhých, len aby už nebolo neskoro, odhodlanie a tvrdohlavosť bude ďalej narastať, rovnako aj dramatické a tragické situácie, ak nebude používať citlivosť, diplomaciu a intuíciu, musí prekonať „komplex panien“ - podozrievavosť a naplniť ich poslanie „službu“, zbaviť sa tvrdohlavosti, prekonať pocit bezmocnosti komunikáciou, priateľstvom, predpoklady má „vo vyššej forme komunikácie“, schopnosti komunikovať s veľkými skupinami ľudí - predurčenie politika.

Je to duša „opakovačka“, niečo závažné nedoriešil, nedokončil. U neho to predstavuje oblasť „slobody“, mohol ju stratiť, vziať, stratiť niekoho z nadmernej slobody. Sme doma, táto problematika presne sedí na to, o čo ide v občianskej vojne, v krajine na čele, ktorej stojí. Zase niečo nedoťahuje, ale ešte je čas.

Rozoberme si jeden deň, deň ktorým sa to všetko začalo, demonštráciou, ktorá sa neskončila pokojne, nekomunikovalo sa s veľkou skupinou ľudí pokojne vecne, nezohľadnili sa ich požiadavky a potreby, komunikovali strelné zbrane, bol to deň 15.3.2011, pre Bašara Asada znamenal zmenu, zlom (jeho životná 5). Jeho deväťročný cyklus bol 5 - zmena, sloboda, riskovanie, nezodpovednosť, zodpovednosť (čísla majú vždy dve tváre, nie len jednu, je iba na človeku, ktorú si vyberie), osobná ročná vibrácia 5 - niet, čo dodať, osobný mesiac 8 - karma, rovnováha, sila, armáda, maximalizácia dobrého alebo zlého, osobný deň 5 - jeho osobná zmena - ide o slobodu a tu už raz sklamal, vrátil sa to doriešiť.

Na záver už iba predpoveď z jeho vlastného životného plánu, osobná ročná vibrácia na obdobie od 11.9.2016 do 10.9.2017 je 20/2 - posledný súd - osobné obrodenie, je to obdobie veľkých a dramatických situácií, týkajúcich sa medziľudských vzťahov a bude iba na ňom, či sa neskončí smútkom a rozsudkom alebo osobným znovuzrodením. Od septembra 2016, do apríla 2017 je to samá dramatická situácia, potom do júla 2017 dostane šancu poslúžiť všeobecnému blahu a od júla do svojich narodenín 11.9.2017 ho dostihne minulosť a bude skladať účty.

Foto: www.memoria.ebc.com.br
Tím Signs in Numbers (KK)