Význam čísel - dátum narodenia

osobnostny-profil-numerologia

Podľa svojho dátumu narodenia vieme zistiť množstvo daností, s ktorými prichádzame na tento svet.

Numerológia podľa dátumu narodenia:

Osobná charakteristika

S čím ste sa narodili

Je súbor všetkého s čím ste sa narodili, schopnosti, klady, zápory, váš základný balíček, z ktorého vždy budete čerpať a ku čomu sa vždy uchýlite v krízových situáciách. Tieto danosti môžeme rozdeliť podľa slnečného znamenia, v ktorom ste sa narodili a vášho dátumu narodenia. Slnečné znamenie predurčuje temperament, spôsob myslenia a hierarchické zaradenie. Dátum narodenia charakterizuje ďalšie vlastnosti napr.: prežívanie pocitov, schopnosť komunikácie, mentálnu energiu, životné cesty, odvahu, húževnatosť, vzťah ku rodičom atď.

Čo vám prinesie život

Je súbor výpočtov z vášho dátumu narodenia, ktoré odhalia vaše ďalšie schopnosti, ktoré môžete nadobudnúť počas života, kam môže váš život smerovať, ponúknuť riešenia vašich obmedzení, problémov

Životný plán

Svoj život ste si veľmi dobre premysleli, naplánovali, aby ste nepremeškali túto vzácnu možnosť na obohatenie svojich skúseností, vyrovnanie si svojich "dlhov" a posunutie sa ďalej na svojom rastovom rebríčku. Dá sa rozdeliť na:

Zbieranie skúseností a dozrievanie

Prebieha v skoro zhodných obdobiach, z ktorých každé sa nesie v určitom duchu, určitej vibrácii, ktoré môžu byť aj zhodné, všetko záleží len a len na vás, ako ste zhodnotili a naplánovali, čo je pre vás najvhodnejšie

Obdobie riešenia životných úloh

Nastupuje po získaní určitých skúseností a určitom vyprofilovaní, počas trvania štyroch deväť ročných cyklov budete riešiť rôzne hlavné témy, tie sa počas cyklu nemenia, hlavné témy deväťročných cyklov sa počas života môžu opakovať, vy sám - vaše vyššie "vy" vie prečo je tomu tak, prečo ste sa rozhodli naplánovať "repete", samozrejme už to nie je "to isté", ale hlavná téma je rovnaká, posledné deväťročné obdobie trvá následne do konca života, počas celého života budú prebiehať osobné ročné vibrácie, ako podtéma hlavnej témy, budú trvať jeden rok, od narodenín po narodeniny a budú sa odvíjať a podporovať hlavnú tému

Deň narodenia a jeho prínos

Deň (číslo) narodenia je najdôležitejším údajom, ktorý vám hovorí o vašich danostiach, predpokladoch, ale aj prípadných rizikách, môžeme ho rozdeliť podľa číselného charakteru na:

  • základné - základná škála daností a rizík pre čísla 1-9
  • individuálne - "ja a základ", čísla 10-19
  • pocitové - "pociťovanie a základ", čísla 20-29
  • realizačné - "tvorenie a základ", čísla 30-31

Pre dni narodenia 10-31 vznikne rozšírená - nadstavbová škála daností a rizík, ale základná vás bude napriek tomu sprevádzať, preto za príslušnou nadstavbovou charakteristikou bude nasledovať aj základná

Duchovná vyspelosť a smerovanie duše a osobnosti

Každý z nás má svoju životnú cestu, ktorú zasvätil určitej oblasti, ktorá je pre neho dôležitá z hľadiska predchádzajúcich skúseností, ešte veľa ich budete musieť absolvovať, aby ste sa mohli stať univerzálnymi osobnosťami, môžete sa nachádzať na určitých úrovniach a vaša cesta môže byť jednoduchá - cesta osobnosti a duše sú zhodné alebo zložitá, kedy budú odlišné, jedno je však isté, každý si zvolil svoju cestu sám a jej náročnosť dokáže zvládnuť

Obavy

Každý človek má v sebe zakódované obavy, ktoré sa budú otvárať pri rôznych životných situáciách a budú vás sprevádzať celý život. Tieto obavy vyplývajú z vašej "hlbokej minulosti" a sú odrazom toho, čo máte prekonať vyriešiť, aby ste sa mohli posunúť ďalej, niekto ich má viac, iný menej, ale zvýšenej intenzity

Zdravotné aspekty

S čím ste sa narodili

Tým, že sa narodíte v určitom slnečnom znamení a v konkrétny deň si samy predurčujete aj svoje zdravotné handicapy, ktoré vás budú sprevádzať po celý život Môžete ich ovplyvniť v kladnom, ale aj zápornom smere, životosprávou, spôsobom myslenia atď., ale vždy tam budú a musíte s nimi počítať

Čo vám prinesie život

Z dátumu vášho narodenia sa dajú ďalšími výpočtami zistiť oblasti, kde vás čakajú ďalšie zdravotné výzvy, ktorých výsledok záleží len na vás. Tieto výzvy viete ovplyvniť správnou životosprávou, spôsobom myslenia a dajú sa úplne eliminovať, keď pominú, pre ne vhodné podmienky

Ochranné a pomocné farby a kamene

Svojim narodením v konkrétnom slnečnom znamení a dni ste si stanovili svoje zdravotné handicapy, ale zároveň ste si stanovili aj svoje pomôcky, za ktoré možno považovať farby a kamene alebo kovy, tým že budete nosiť oblečenie vo "svojich" farbách a mať ich, čo najčastejšie vo svojom blízkom okolí alebo ich budete nosiť na holej pokožke (kamene, kovy), budete využívať ich liečivé a harmonizačné účinky na vašu osobu, vhodnosť farieb a kameňov sa dá rozdeliť do dvoch skupín, 1. podľa slnečného znamenia a 2. dňa narodenia, každé znamenie a deň narodenia má vlastnú farbu a kameň, ich kombináciou dosiahnete komplexnejší a silnejší účinok

Pracovná vhodnosť

Dátumom narodenia, ste si predurčili aj svoju pracovnú vhodnosť, aby vás vaša práca napĺňala a nespôsobovala frustrácie a stresové situácie, posudzujeme ju cez slnečné znamenia, ktoré nám určia vaše hierarchické zaradenie v pracovnom procese a charakter práce a konkrétnejšie oblasti uplatnenia a podľa cesty osobnosti a duše

Rozbor mena

Každé meno v sebe ukrýva určité tajomstvo a k niečomu nás predurčuje, tí ktorí si počas života zmenia meno, manželky, manželia po svojich životných partneroch, majú ešte čosi navyše, preto je potrebné zadať rodné aj nové meno, aby ste sa dozvedeli hlavnú aj doplnkovú časť, ale najdôležitejšiu výpovednú hodnotu majú mená zapísané v rodnom liste, tie nás sprevádzajú od nášho narodenia a sú vyjadrením určitého posolstva od naších rodičov, ak sa vám zdá, že niečo vo vašom živote nie je také, ako by malo byť, môžete si dopomôcť k určitej zmene, práve zmenou svojho mena alebo jeho časti

Zaregistrujte sa na stránke a zistite viac.