Numeroprofily

Zuzana Čaputová

Zuzana Čaputová

Foto: zdroj Facebook / Zuzana Čaputová

Rytierskosť, ochrana práv slabších a utláčaných. Liečivá sila dotyku a schopnosť doťahovať veci do konca. Čo všetko prezradia čísla na prvú slovenskú prezidentku? Má v pláne slúžiť alebo vládnuť?

Slovensko, ako jedna z mála postkomunistických krajín Európy, si zvolilo za hlavu štátu ženu. Samozrejme, ak sem nerátame pobaltské krajiny, v ktorých je to s ohľadom na škandinávsku príbuznosť predsa len prirodzenejšie. Jedná sa o nebývalý prielom v myslení ľudí. Po dlhých dobách, kedy nám boli predkladaní mužskí vodcovia ako tá najlepšia alternatíva, si môžeme vychutnať niečo iné.

Dátum inaugurácie novej pani prezidentky bol stanovený na 15.6.2019. Tento deň je z numerologického hľadiska charakterizovaný ako kúzelná zmena, ale aj určité riziko zneužitia.

» Toto všeto si vieš dať u nás vypočítať » Numerologické rozbory on-line »

Skutočne to bude iné, nielen po rodovej stránke, ale aj po stránke ľudskej. Pozrieme sa na našu prvú pani prezidentku cez numerologickú optiku. Optiku, ktorá dokáže o človeku vyjaviť aj také veci, ktoré by on určite o sebe nepublikoval. Numerológia – čísla nášho dátumu narodenia a rodného mena nám povedia nateraz určite najviac o žene, ktorú sme si zvolili do prezidentského paláca v Bratislave. Žene, ktorú ešte pred rokom poznala iba úzka skupina ľudí a dnes, trúfneme si povedať – väčšina Európy.

Meno Zuzany Čaputovej z pohľadu numerológie

Naša nová prezidentka sa narodila s menom Zuzana Strapáková. Jeho číselná hodnota je 17/8. Predpovedá svojmu nositeľovi, v tomto prípade nositeľke, strastiplný život. Ale ak nepodľahne mámeniu moci a peňazí, vytrvá vo svojich ideáloch a snaženiach – sľubuje, že na jej meno sa nezabudne.

Čo prezradí o Zuzane Čaputovej jej dátum narodenia?

Pani prezidentka sa narodila 21.6.1973. V tento deň sa mení astrologické znamenie Blížencov na Raka. Nepoznáme jej hodinu narodenia a preto nie je možné presne určiť jej astrologické znamenie. Z astrologického znamenia dokážeme získať veľa informácií o osobnosti svojej nositeľky. Preto nám časť informácií ostane zahalených tajomstvom. Rozdiel medzi Blížencami a Rakom je obrovský a skutočne sa neoplatí ani len špekulovať. Musíme využiť to, čo máme a to je samotný dátum narodenia – jeho číselná forma.

Z dátumu narodenia, po jeho zápise do numerologickej mriežky, hneď vyčítame, že sa jedná o osobnosť s veľkými predpokladmi a cieľmi. S dobrou intuíciou a určitou formou osobnej izolácie. Izolácie, ktorá môže prebiehať na myšlienkovo-intelektuálnej rovine alebo aj na fyzickej. Medziľudské vzťahy sú jej hlavným poľom pôsobenia, najmä tie „face to face“ vzťahy. Tie sú aj jej hlavnou karmickou črtou, teda jej hlavným zlyhaním z minulosti. Životnou témou sú rovnako aj myšlienky a slová. Teraz sú jej prednosťou, ale v minulosti to tak byť nemuselo.

» Prečítaj si viac o tom, ako sa zapisujú čísla do numerologickej mriežky »

Dominantnými životnými cestami sú cesty Inteligencie a Saturna. Saturn vždy vystupuje ako skúšajúci a má rád snahu tých, ktorých skúša. Vždy majú vysoké ciele, ale nesmú zabudnúť, že len veľké a skutočné úsilie ich k týmto cieľom dovedie. Saturnovi sú preto sympatickí a skutočne ich hojne odmení. Opačne dopadnú tí, ktorých snaženie nie je podložené potrebným úsilím. Cestou, akou to má naplniť naša nová prezidentka, je neustále vzdelávanie sa a napredovanie po tejto línii.
 

zuzana-caputovaFoto: zdroj Facebook / Zuzana Čaputová

Témami sú ďalej izolované čísla 9 a 7 v dátume narodenia (v dátume sa nevyskytujú 6, 5, 4 a 8 – 6 z mesiaca sa nezarátava do numerologickej mriežky). Hovoria nám o svojej nositeľke, že má akoby „hlavu v oblakoch“. Jej fungovanie je iné ako fungovanie „obyčajných“ ľudí. Preháňajú sa ňou oveľa viac a častejšie stáda myšlienok a nedajú jej vydýchnuť. Hlava je akoby bez tela, je od neho oddelená, je zraniteľnejšia na úrazy a ochorenia. Zato však poskytuje iné pohľady na životné situácie. Môže byť náchylná na ovládanie bez zohľadnenia názorov iných. Na druhej strane však liberálna a tolerantná.

Izolovaná 7-mička nám hovorí o svojskom duchovnom svete svojej nositeľky. Nevyznáva tradičné formy náboženstva, sú príliš konzervatívne. Nenapĺňajú jej predstavy a ak cíti potrebu vytvorí si vlastné. Poukazuje na jej rytierskosť, ochranu práv slabších a utláčaných. Do tejto sféry rovnako patrí problematika ochrany prírody. Pridáva liečivú silu dotyku a schopnosť dotiahnuť veci začaté do konca.

Jej sebavedomie je dobré, rovnako dobre vie definovať svoje pocity, hovoriť o nich a dobre sa rozhodovať. Zvýšený dôraz musí venovať svojej pozornosti, pretože sa nechá ľahšie rozptýliť. Komunikačné schopnosti sú vynikajúce. Spôsobuje to „trojka“ v dni narodenia (2+1=3). Obsahuje v sebe inteligenciu a je zároveň najmäkšou trojkou. To preto, lebo začína „dvojkou“ (21) a tá vždy najskôr cíti a až potom koná (komunikuje).

» Vyskúšaj naše numerologické kalkulačky » Numerologické kalkulačky zdarma »

Deň narodenia 21 je prísľubom otvorenia sa svetu. Je to vynikajúca možnosť pri správnom využití. Človek s ňou je novátorom v prístupe k ostatným ľuďom. Nedelí na rody, rasy a náboženstvá, ale delí len na dobrých a zlých. Tento prístup môže spôsobovať odpor pre netradičnosť, ale v konečnom dôsledku je univerzálnym a stmeľujúcim.

Disponuje výbornou intuíciou. Tá je ešte znásobená dvojkou v rovine Vízie. A naša pani prezidentka môže disponovať až jasnozrivými zábleskami. Možno ako dieťa mala určité videnia, ale pri nesprávnom vedení zo strany rodičov ich zo strachu vytesnila. Teraz sa jej určite budú v nasledujúcej politickej kariére hodiť.

Rodičia jej skutočný rozvoj veľmi neovplyvnili. Vyrastala akoby bez nich. Výrazná stopa v jej osobnosti po nich neostala. Z toho môžu vyplývať jej partnerské problémy. Jedno je však isté. Nie je závislá na peniazoch a moci (čo o iných našich špičkových politikoch nemôžeme tvrdiť) a neholduje im. Oni si ju vždy nájdu a na život jej budú stačiť. V súkromí určite disponuje cynickým humorom, ale na verejnosti sa to nenosí.

Prirodzenú fyzickú charizmu u nej nehľadajme (chýbajúce číslo 4 v dátume narodenia), ale svojimi názormi, komunikačnými schopnosťami a inteligenciou nás určite dostane. Poučenie jej tiež môže robiť problémy, ale má potenciál to zlepšiť, len sa na túto schopnosť musí rozpamätať.

Osobná ročná vibrácia. Čo priniesli posledné roky Zuzane Čaputovej

Od roku 2017 je v deväťročnom období s vibráciou čísla 5. Je to obdobie zmien. Pozitívnych zmien vo vlastný prospech – objavenie osobnej odvahy a odhodlania niečo zmeniť. To bolo hnacím impulzom zapojenia sa do politiky a snahy niečo zmeniť. V terajšom roku (od 21.6.2018 do 20.6.2019) sa nachádza v osobnej ročnej vibrácii 20/2. Predznamenáva významné medziľudské strety a ich reštart. Na túto vibráciu je dobre zvyknutá, pretože tvorí jej významnú súčasť. Je podstatou jej roku narodenia 1973 (1+9+7+3=20/2).
 

zuzana-caputova-numerologicky-rozborFoto: zdroj Facebook / Zuzana Čaputová

Prečo bola úspešná vo voľbách v roku 2019?

Rok 2019 môžeme vyjadriť vibráciou 12/3 (2+0+1+9=12/3), čo je veľmi príbuznou vibráciou najsilnejšej vibrácie osobnosti pani prezidentky. Jej deň narodenia je 21/3. Ďalším nie menej dôležitým faktorom, prečo sa je darilo, je fakt, že rok 2019 má izolovanú 9. Neobsahuje čísla 6, 5 a 8. Rovnako ju má aj ona a navyše spolu s rokom majú spoločnú aj rovinu (životnú cestu) Saturna.

» Rok 2020 z pohľadu numerológie »

Ľudia, ktorí majú „takéto anomálie“ sú v tom roku, svojim spôsobom, úspešnejší ako tí, ktorí ňou nedisponujú. Po fyzickej línii (závisí to od rodného mena, ktoré nám dali naši rodičia) dával tento rok vibráciu 15/6, čo je za určitých okolností mimoriadny materiálny zisk, samozrejme za niečo.

Od 21.6.2019 sa jej osobná vibrácia roka zmení na 21/3 a to je pre ňu „super“. Disponuje ňou v dni narodenia, je na ňu dokonale zvyknutá a malo by sa jej mimoriadne dariť. Má potenciál zmeniť vnímanie politickej scény, jej službu širokej verejnosti a nastaviť jej reálne, nepokrivené zrkadlo.

Čo pomôže Zuzane Čaputovej zharmonizovať život?

Obavy a strachy, ktoré naša pani prezidentka v sebe nosí a bude s nimi pracovať po celý život sú: obavy zo samoty, z poníženia a neslobody. Pomôcť s nimi, rovnako aj harmonizovať jej celkové bytie a okolie, môžu vzácne kamene a vhodný výber farieb. Harmonizačné kamene by mali byť: tyrkys a akvamarín. Farby, ktoré by sa mali čo najčastejšie vyskytovať v jej okolí alebo z ktorých by mal byť jej odev sú: žltá, oranžová, hrdzavá, tyrkysová, blankytne modrá alebo perlovo šedá, svetlo zelená a strieborná.

Na záver je potrebné povedať, že naša väčšinová verejnosť skutočne vybrala z predložených kandidátov to najlepšie. Je kandidátkou, ktorá má v pláne slúžiť, nie vládnuť. Jasne, vecne a inteligentne, bez zahmlievania komunikovať a pomenovávať veci pravými menami.

Je „novým“ človekom aj podľa svojho Tarotu. Má hodnotu 2000 (počíta sa 21+6+1973=2000), je na začiatku v období dieťaťa. Je to naozaj symbolické. Už by sme mali skončiť reálne s minulým tisícročím a vykročiť do toho nového, ktoré má nové výzvy. Hlavne ekologické a medziľudské. Na čele s človekom nového typu. Bude to prirodzené a dúfajme, ale hlavne verme, že úspešné.

Chceš sa dozvedieť viac aj o sebe? Zisti, čo všetko o tebe dokáže prezradiť tvoj dátum narodenia » Numerologický rozbor osobnosti »