Numeroprofily

Petra Vlhová

Petra Vlhová

Foto: zdroj Facebook / Petra Vlhová

Nezameniteľná Petra Vlhová a jej rovina odhodlania, ktorá ju posúva na stupienky víťazov. Téma fyzična a fyzickej sily sa u nej objavuje nielen v dátume narodenia, ale aj v samotnom rodnom mene.

Jednou z najsledovanejších osobností slovenského športu je aj alpská lyžiarka Petra Vlhová. Jej osobnosť vypĺňa deficit slovenských športových osobností, ktoré reálne dokážu podvihovať „naše slovenské“ sebavedomie.

» Chceš si dať vypočítať numerologický rozbor osobnosti? » On-line rozbor »

Mnohé slovenské rodiny si spoločne sadali k priamym prenosom a fandili svojej rodáčke. Petra Vlhová im dala pocítiť hrdosť, výnimočnosť a spolupatričnosť. Pozrime sa na tento slovenský športový fenomén z inej strany – cez čísla.

Petra Vlhová a jej rodné meno z pohľadu numerológie

Podľa rodného mena, ktoré jej pridelili rodičia môžeme dedukovať veľa fyzického v jej živote a to bude čas od času maximalizované. Samozrejme sa to musí prejaviť v súvisiacej téme mysle, slov a psychiky. Myseľ, jej sústredenie a čistota majú na jej fyzické prejavy najväčší vplyv.

Kľúčová iniciála mena "Petra" je 8, čo tiež len znásobuje tému fyzična a sily a to vždy, keď je vyslovené jej meno Petra alebo jeho varianty.

» Pozri si svoj numerologický horoskop na dnešný deň »

Čo prezrádza o Petre Vlhovej dátum narodenia?

Petrino astrologické znamenie sú Blíženci. Je to znamenie, ktorého živlom je vzduch. Vzduch vo všetkých formách. Vánok jemne pohládzajúci, až po ničiaci orkán. Vzduch je znamenie disponujúce mužskou (aktívnou povahou) energiou, riadiaci sa logikou, mysľou a komunikáciou. V podobe Blížencov nemá rád zodpovednosť a preferuje voľnosť.

Najväčším zdrojom informácií je však dátum narodenia. Petra sa narodila 13.6.1995.

Tento dátum o nej prezrádza to, že disponuje primeraným sebavedomím a pocitovou komunikáciou. Nemá problém definovať svoje pocity a hovoriť o nich (netreba si to však mýliť si s verbálnou komunikáciou). V tejto oblasti došlo k pretlaku energií a to môže spôsobovať problémy v komunikácii.

petra-vlhovaFoto zdroj: Christophe Pallot / Agence Zoom

Jej osobnosti dominuje rovina Odhodlania. Dáva jej odvahu a vieru uskutočňovať to, pre čo sa rozhodne. Počúvanie a zohľadňovanie potrieb iných jej pri troške námahy ide. Keď je však pod tlakom, skĺzne k ceste, ktorá je pre ňu jednoduchšia. K manipulácii a prechytráčeniu.

» Tu nájdeš viac numerologických rozborov slávnych osobností »

Petra je fyzicky založená a to istia 4-ky (aj s dopočtami) v dátume narodenia. Istí to aj kľúčová iniciála mena, ktorou je fyzická 8-mička. V celom jej dátume narodenia absentujú čísla: 2 a 7. Absentujúca 2-ka môže navonok spôsobovať nezáujem a určitú bezcitnosť. Určite však prepožičiava v jej prípade mimoriadnu sústredenosť a koncentráciu, aj vo vypätých situáciách.

Ľudia bez čísla 7 majú problém dokončovať svoje diela. U Peti je sedmička konečným životným číslom a ako vidíme, je to jej celoživotná úloha. Naučiť sa dokončovať a napredovať fyzicky a najmä duchovne. Vie sa poučiť zo svojich omylov a sklamaní, čo mnohí veru nie.

Deň narodenia s číslom 13 pre ňu nachystal mimoriadne úlohy. Hlavnou je prijať zmeny ako súčasť života. Mať čistú myseľ, nezaťaženú klamstvom, ani inými temnými myšlienkami. 4-ka, ktorá vzniká z čísla 13 má tendenciu brzdiť (aj sebavedomie), usádzať a priklánať sa k materiálnym stránkam bytia. Zmeny v živote nastávajú až po fyzickom tlaku okolností.

» Zisti, čo prezradil deň narodenia o Petrovi Saganovi »

Peťa bude po celý život riešiť materiálne vzťahy. Rovnako aj matku. Ona je tou najdôležitejšou osobou jej života. Paradoxne nie otec, ako by sa mohlo zdať. Peniaze ona nerieši, tie si ju nájdu, ale rozhodne má bližšie k nehnuteľnostiam spojeným so zemou ako aj k zvieratkám.

Fyzickému rozpoloženiu dominuje myseľ. Keď je jej myseľ OK telo sa vždy pridá. Všetko spojené s mysľou je rovnako témou. Od sústredenia cez tvrdohlavosť, zneužitie – využitie slov a myšlienok.

Z roku narodenia » 1995 »  má úlohu a prísľub materiálneho šťastia, ak si zachová striedmosť vo všetkých oblastiach „materiálneho vyžitia“, vernosť je samozrejmosťou.

Petra Vlhová a jej nastavenie osobnosti podľa čísel

Pozrime sa aj na nastavenie osobnosti Petry Vlhovej. Aj toto dokážeme zistiť z dátumu narodenia. Je to žena, ale vnútorne s čisto mužským nastavením. Aktívny prístup pri riešení problémov a celková aktivita a energia. Navonok je to žena, ale so zmiešaným mužsko-ženským princípom. Budúci partner Petry by mal byť vnútorne jemnejší a citlivejší, čím by ju vhodne dopĺňal.

» Vyskúšaj našu numerologickú kalkulačku lásky »

Nedá sa  nepovedať, že krstné meno "Petra" (oslovenie), s ohľadom na jej osobnostné nastavenie, nebolo vhodne zvolené. Neposilňuje dostatočne jej ženský princíp a malo byť na písmená B alebo R. Určite by ešte navyše pomohlo, aby „jej to rýchlejšie zapaľovalo“.

Osobná ročná vibrácia. Čo prinesie rok 2020 Petre Vlhovej?

Petra má až do svojich narodenín osobnú ročnú vibráciu 22/4. Korešponduje s rokom 2020, bude priať fyzickým aktivitám a náročnej práci. Mesiace január a február sú naklonené mimoriadnemu zúročeniu tréningov – toho čomu sa venuje. Kríza by mohla nastať v marci a potom sa venovať už iba bilancovaniu...

Je toho mnoho, čo dokážeme vyčítať zo svojich dátumov narodenia. Keby sme chceli ešte viac informácií stačí sa obrátiť, napr. aj na dátumy narodenia vlastných rodičov.  Z kombinácie čísel vlastného dátumu narodenia a dátumov narodenia rodičov sa dokážeme dozvedieť ešte ďalšie zaujímavé informácie o sebe a úlohách, ktoré máme pred sebou.

Zaujímajú ťa rodinné vzťahy a chceš sa o nich dozvedieť viac? Prečítaj si článok o numerológii rodinných vzťahov a zisti, ako to funguje. Môžeš si dať vypočítať aj rozbor vybraného typu rodinného vzťahu » Tu zistíš viac »