Numerologický rozbor online

Rodinné a všeobecné vzťahy podľa numerológie

Z rozboru vzťahov sa dozvieš viac o tom, čo je ich náplňou, ale i to, v čom spočívajú ich úskalia. Rodinné a všeobecné vzťahy sú posudzované na základe vybraných kľúčových kritérií. Ide o kritériá, ktoré umožnia posúdenie silných, resp. slabých stránok konkrétneho vzťahu. Tu nájdeš popis kľúčových kritérií  

Medzi kritériá na posúdenie rodinných alebo všeobecných vzťahov patria nasledovné:

  • Spoločné životné cesty – ukazujú, ako posudzované osoby vnímajú a prežívajú udalosti, ktoré prináša život. Ich názory a reakcie a zároveň zhodu, resp. nezhodu. Je to veľmi dôležitá oblasť, v ktorej dochádza buď k veľkému porozumeniu, alebo zásadným nezhodám. Časom sa zhody, ale aj nezhody prehlbujú.
  • Vzájomné doplnenie – poukazuje na to, či sa posudzované osoby dokážu vhodným spôsobom doplniť. Doplniť to, čo im chýba, s čím sa nenarodili, na čo nemajú talent. Podstatou je, aby sa spolu cítili spokojne a komplexne.
  • Vzájomná empatia – schopnosť, či posudzované osoby dokážu počúvať, chápať a brať na zreteľ potreby a túžby druhého človeka.
  • Terajšia duchovná úroveň (Tarot) – je hľadiskom terajšej duchovnej úrovne posudzovaných osôb (nie fyzického veku). Čím si prešli, čo majú už vyriešené, čo im už nespôsobuje problémy a na čom ešte majú popracovať.  Ak je v týchto úrovniach medzi nimi veľký "generačný" rozdiel, nemôžu si dobre porozumieť, sú to akoby ľudia z inej doby.
  • Slnečné znamenia – posudzujú sa vnútorné temperamenty. Myšlienkové pochody a hodnotové kritériá. Miesta a postavenia na hierarchickom rebríčku, ktoré ovplyvnia vzájomnú možnosť spolužitia a spolupráce.
  • Nevhodné a osudové číselné kombinácie v dátumoch narodenia – posúdenie dátumov narodenia, či neobsahujú určité číselné kombinácie, ktoré sú predurčené, aby si navzájom spôsobovali rôzne problémy a traumy.
  • Súzvuk vnútorného a vonkajšieho prežívania – posúdenie zhody vnútorného aj vonkajšieho prežívania životných situácií a udalostí. Pri zhode v tomto kritériu dochádza k nárastu vzájomných sympatií. Samotná rozdielnosť neuškodí.
  • Záťaže vzťahu – pri posudzovaní vzťahov rozlišujeme, tzv. karmické a nekarmické vzťahy. Vzťahy zaťažené minulosťou (karmické) tu "už boli" (posudzované osoby sa nestretli prvýkrát) a zostala po nich silná negatívna energia – pnutie. Na ich vyriešenie sa opätovne stretli, už s inou úrovňou poznania. Opätovné stretnutie môže toto pnutie uvoľniť (pozitívne riešenie) alebo ho zachovať, resp. prehĺbiť (opätovné stretnutie je znovu nutnosťou). Vzťahy nezaťažené minulosťou (vývojové) prichádzajú vtedy, keď  je potrebné s niečím pomôcť, vyriešiť, spoznať, prežiť a k tejto skúsenosti je potrebný – "vhodný" partner.

Môžeš si dať posúdiť vzťah typu "rodič – dieťa", iný typ rodinného vzťahu, prípadne všeobecný vzťah (do tohto typu spadajú, napr. vzťahy priateľské, susedské a pod.).

Numerologický rozbor

Rodinné / všeobecné vzťahy

Cena: 9 €

» Komplexný numerologický rozbor: rozsah 6-8 strán. Obsahuje popis a analýzu jednotlivých kľúčových kritérií vo vzťahu k charakteristike vybraného typu vzťahu. Ukážka rozboru »

Je to jednoduché, stačí vyplniť potrebné údaje a o chvíľu máš k dispozícii svoj numerologický rozbor.