Numerológia vzťahov

05.03.2017

Tak isto ako numerologické posúdenie jednotlivcov (numerológia partnerov) má obrovský význam aj posudzovanie ich vzťahov (numerológia vzťahu). Ľudí odpradávna a vždy bude zaujímať, či sa stým človekom, na ktorom im záleží k sebe hodia.

         Hneď na začiatku je potrebné sa opýtať, čo je skryté za slovíčkom „hodia“. Neexistuje dobrý ani zlý vzťah. Vzťahy sú tu na to, aby nám niečo zrkadlili – našu podstatu a aby sme sa z nich poučili. Spolužitím s niekým druhým sa niekam posunuli. Z tejto vety vyplýva, že nemusia trvať večne, ak už splnili svoje poslanie.     

                Neexistuje univerzálna numerologická metóda na posudzovanie vzťahov! Závisí to od zvolených kritérií hodnotiaceho numerológa. V našich hodnoteniach sme si zvolili variantu dlhodobej perspektivity vzťahu z hľadiska rodinného spolužitia, schopnosti vytvoriť a vydržať v dlhotrvajúcom zväzku, vzájomného optimálneho doplnenia, schopnosti zohľadniť potreby druhého a jeho pochopenia (numerologická zhoda).  

Neexistuje dobrý ani zlý vzťah

                Na základe predchádzajúceho tvrdenia, že neexistuje dobrý, ani zlý vzťah dokážeme ponúknuť návod, pomocou ktorého môže fungovať „každý“ vzťah. Problémom je skôr to, že nie každý ho dokáže naplniť, nemusí do dokázať. Vnútorné nastavenie partnerov nedovolí dlhodobé uplatnenie návodu na fungovanie vzťahu. Partneri sa trápia. Vzťah končí, väčšina ľudí smúti. Nie raz rozpady vzťahov sprevádzajú dramatické situácie. Málo kto si dokáže uvedomiť, vyhodnotiť skúsenosti a informácie, ktoré získal. Niektorí sú „nepoučiteľný“. Tým sa rovnaké vzťahy opakujú a napĺňajú to známe: „Opakovanie je matkou múdrosti“.

                Dobrý numerológ dokáže predvídať a upozorniť na prípadné riziká vzťahov. Nie každý to dokáže akceptovať. Je poháňaný niečím, čo je silnejšie ako racionálne zváženie. „Nemusí to platiť pre všetkých, nás sa to určite nebude týkať“, sú jedny s argumentov. Z iného súdka je zámer jedného z partnerov využiť materiálne a z toho plynúce osobné výhody vzťahu.

                Ale ešte raz musíme zopakovať. Neexistuje zlý vzťah, všetky slúžia ako zdroj ponaučení a informácií. Pomocou nich si dokážeme uvedomiť, čo chceme, čo nie, čo nám je príjemné, čo získavame a kedy už stačí.
Pozrite sa na svoje vzťahy - zaregistrujte sa v pravom hornom rohu.