Čo hovoria znamenia v číslach - blog

Brexit

28.06.2016

Brexitom sa nazýva opustenie Európskej únie jedným zo zakladajúcich, neskôr rebelujúcim členom Veľkou Britániou. Nemá význam polemizovať, „že prečo?“, ale pozrime sa na číselné vyjadrenie tohto procesu. Samotný dátum ...

Voľby 2016 a potom ...

25.04.2016

Nedá mi, aj keď s odstupom, ale aj súčasným pohľadom na to, čo sa deje nekomentovať, keď vieme, že čísla sa dajú čítať, analyzovať a nachádzať skrze ne súvislosti a príčiny, sú "len" písmenami, ktorými je napísaná ...

1 2 3 4